Kielikurssit vuonna 2017

 

Karjalan kielen ja kulttuurin kurssi. Varsinaiskarjala, 10.–12.3.

Kurssilla käydään läpi karjalan kielten päävariaatioiden keskeisimpiä eroja sekä tutustutaan erityisesti varsinaiskarjalan keskeisiin äänne- ja muoto-opillisiin piirteisiin ääni- ja teksti­näytteiden avulla. Kurssille voi osallistua myös lyhyemmäksi aikaa. Kurssin opettajana toi­mii tutkija FM Matti Jeskanen. Täysihoitomaksu 220–250 e majoituksesta riippuen.

 

 

Kreikkaa laulaen, 9.–11.6.

Opettelemme kreikkaa Mikis Theodorakiksen ja muiden yhteiskunnallisesti merkittävien nykymuusikkojen laulujen kautta tutustuen samalla kreikkalaiseen kulttuuriin, tapoihin ja tarinoihin. Kurssille osallistuminen ei edellytä musiikin tuntemusta, mutta kreikan lukutaito on hyödyksi. Opettajana on luokanopettaja Evangelos Velentzas, joka säestää yhteistä laulua buzukilla. Kurssilla käytetään sekä opettajan omaa että verkosta löytyvää materiaalia. Ope­tuskielinä ovat kreikka ja suomi. Täysihoitomaksu 230–260 e majoituksesta riippuen.

 

 

Ranskan kielen taito aktiiviseksi, 10.–15.7.

Karista ruosteet muistista ja ota kieli haltuusi! Tällä intensiivikurssilla kerrataan ranskan kielen keskeisiä rakenteita ja sanastoa sekä tehdään paljon puheharjoituksia. Kurssi sopii hyvin niille, jotka ovat lukeneet ranskaa koulussa tai opiskelleet sitä kansalais- tai työväenopistossa ainakin 2–3 vuotta. Opetuksesta vastaa ranskan kielen opettaja HuK Marja-Leena Kilpinen. Täyshoitomaksu 460–535 e majoituksesta riippuen.

 

 

Venäjän puhumisen alkeet, 17.–22.7.

Tavoitteena on oppia puhumaan ja ymmärtämään venäjää tavallisissa arkielämän tilanteissa. Harjoittelemme kielen ääntämistä, puhumista, lukemista ja ymmärtämistä. Opettelemme myös selviämään yksinkertaisista asioista, joihin matkailija joutuu, sekä tutustumme venä­läiseen kulttuuriin ja tapoihin. Opettajana HuK Tarja Kiviniemi. Täysihoitomaksu 460–535 e majoituksesta riippuen.

 

 

 

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset mielellään sähköpostitse

osoitteeseen

 

 

tai myös puhelimitse numeroon

050-441 2036.