Ortodoksinen usko - kursseja vuonna 2017

 

 

Vaihtoehtoinen juhannus, 22.–24.6.

Tämä kesäinen viikonvaihde tarjoaa kirkollista elämää arvostaville mahdollisuuden viettää juhannusta raittiisti ortodoksisen perinteen hengessä jumalanpalvelusten, alustuksiksi tarkoi­tettujen lyhyiden luentojen ja keskustelujen merkeissä keskellä luonnonkaunista suomalaista järvimaisemaa. Täyshoitomaksu on 250–290 e majoituksesta riippuen.

 

Retriitti: teemana Jeesuksen rukous, 3.–5.8.

Retriitissä tutustutaan Ortodoksisen kirkon tehokkaaseen hengelliseen aseeseen, Jeesuksen rukoukseen, jonka jatkuvaan toistamiseen luostarikilvoittelijat pyrkivät mutta jota suositel­laan myös maallikoiden käyttöön. Yksityisesti harjoitettavan rukouksen lisäksi retriitin aika­na toimitetaan myös Jeesuksen rukouspalveluksia. Retriitin ohjaajina toimivat pastori Taisto Rikkonen, TT Hannu Pöyhönen ja TM Heikki Alex Saulamo. Täysihoitomaksu on 230–260 e majoituksesta riippuen.

 

Ortodoksinuorten kansainvälinen työleiri 13.–19.8.

Leirillä tehdään talkootöitä ryhmässä, osallistutaan päivittäisiin jumalanpalveluksiin sekä keskustellaan hengellistä elämää ja nuorten todellisuutta koskevista aiheista. Tapahtumaan pyritään saamaan nuoria useista maasta, kuten Suomesta, Kreikasta, Venäjältä ja Virosta. Osallistujien edellytetään olevan 17–25 vuoden ikäisiä Ortodoksisen kirkon jäseniä. Suo­mesta leirille otetaan 5–10 henkeä. Osallistumismaksu täysihoidolla on 210 euroa.

 

 

 

Perhe Kirkon opetuksessa, 31.8.–2.9.

 

Perheen asema ja rakenne on meidän aikanamme voimakkaasti muuttumassa. Koska perhet­tä on aina pidetty yhteiskunnan ydinsoluna, ilmiössä on omat vaaransa, minkä lisäksi muu­tosta ohjaa sekulaari ajattelu ja kristillisestä perinteestä irtautuneet arvot. Tässä seminaarissa paneudutaan laajasti perhetematiikkaan erityisesti Idän kristillisen perinteen valossa huo­mioiden keskeisesti aikamme ohjaajavanhusten ja viime vuosisadalla eläneiden pyhien ope­tukset. Seminaariin saapuu tunnettuja puhujia Kreikasta, kuten athoslaiset pappismunkit Ni­kon (Lazarou) ja Savvas (Karampateas).

Seminaari on Athos-Säätiön vuoden päätapahtuma.

Luennoille on vapaa pääsy, mutta täysihoitomaksuna yöpyviltä ja majoittuvilta veloitetaan 120–150 e majoitusvaihtoehdosta riippuen. Joka haluaa osallistua seminaarin järjestelykus­tannuksiin, pyydetään tekemään se lahjoituksen muodossa.

 

 

 

 

Retriitti: teemana vuorokauden jumalanpalvelukset, 26.–28.10.

Tämä retriitti pyrkii avaamaan silmämme Ortodoksisen kirkon jumalanpalveluselämän rik­kaudelle ja siihen kätkeytyville aarteille. Viikonvaihteen pääpaino on osallistumisessa juma­lanpalveluksiin, jotka toimitetaan täydellisinä ja niiden alkuperäisillä paikoilla. Monet pal­velukset sijoittuvat yöaikaan. Retriitti on harvinainen, jopa ainutlaatuinen mahdollisuus saa­da kokemus Ortodoksisen kirkon vuorokauden jumalanpalveluskierrosta aidoimmillaan. Retriitin ohjaajina toimivat pastori Taisto Rikkonen, TT Hannu Pöyhönen ja TM Heikki Alex Saulamo. Täysihoitomaksu on 230–260 e majoituksesta riippuen.