Toimintaesite 2017

KURSSIT, PYHIINVAELLUKSET JA SEMINAARIT LOPPUVUONNA 2017

 

 

Pyhiinvaellus Pohjois-Kreikkaan, 4.–12.9.

Athos-Säätiön pyhiinvaellus Kreikkaan suuntautuu tänä vuonna maan pohjoisosiin. Vierailemme seudun
merkittävimmissä luostareissa sisällyttäen kuitenkin ohjelmaan monia uusia kohteita, joissa emme aiem-
milla matkoilla ole vierailleet. Teemme myös risteilyn Athosvuoren eteläkärkeen asti. Pyhiinvaelluksen
kokonaishinta on 1.600 € sisältäen mm. lennot, majoituksen, retket, opastuksen sekä päivittäisistä aterioista
aamiaisen ja lounaan. Matkanjohtajina toimivat Hannu ja Anna Pöyhönen. Huom! Päivämäärä voi vielä
hieman muuttua lentojen vuoksi.

 

Athosvuoren pyhiinvaellus patikoimalla, 20.–30.9.

Tällä miehille tarkoitetulla ainutlaatuisella pyhiinvaellusmatkalla liikutaan enimmäkseen jalkaisin kantamusten kanssa. Pääkohteena on kaunis ja rauhallinen Athoksen eteläkärki, jonka läpi vaelletaan tunnelmallista polkua lännestä itään ja yöpyen erämaa-alueen majoissa. Matkanjohtajana toimii Athoksen pyhiinvaelluksia jo pitkään järjestänyt TT Hannu Pöyhönen. Pyhiinvaelluksen hinta on 1.600 € sisältäen kaikki matkasta aiheutuvat kulut virvokkeita ja matkamuistoja lukuun ottamatta.

 

 

Reliefi-ikoneita savesta, 6.–8.10.

Savea on entisaikaan käytetty materiaalina myös ikonien valmistuksessa. Tällä kurssilla perehdytään saven
ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin reliefityylissä ikoneissa. Malleina käytetään varhaiskristillisenä aikana
Makedoniassa ja Etiopiassa tehtyjä pyhien kuvia. Opettajina toimivat artenomi Päivi Loikala ja savenvalaja
Minna Loikala. Täysihoitomaksu 230–260 € majoituksesta riippuen (materiaali ei sisälly hintaan).

 

 

Persoonallinen arkku luonnonpuusta, 14.–22.10.

Ortodoksinen usko suhtautuu hyvin luontevasti kuolemaan. Yksi tapa valmistautua siihen on hautajaisissa
tarvittavien esineiden teko. Tällä kurssilla valmistetaan huonekalupuuseppä Timo Lintusen ohjauksessa
persoonallinen arkku luonnonpuusta. Täysihoitomaksu 780–860 € majoituksen mukaan sisältäen myös ajan
voittamiseksi etukäteen jo osin työstetyn materiaalin.

 

 

Ikonimaalausleiri, 6.–12.11.

Maalausleirillä Athos-Säätiön kirkkojen seinä- ja ikonimaalaushankkeisiin osallistuvat piirtävät ja maalaa-
vat niihin kuuluvia aiheita. Leirille otetaan heidän lisäkseen enintään 5 muuta seinämaalauksista kiinnostu-
nutta, joiden edellytetään pystyvän itsenäiseen työskentelyyn (suositeltava harjoitustyön koko 50 x 70 cm).
Vaikka maalausleirillä ei ole kokoaikaista ohjausta, osallistujat voivat ongelmatilanteissa kysyä neuvoa sei-
nämaalaushankkeiden vastuuhenkilöiltä Heljä-Marja Surceliltä ja Päivi Loikalalta. Maalausleiri on erin-
omainen mahdollisuus perehtyä käytännössä kirkkomaalaushankkeeseen! Riittävän kokemuksen jälkeen
leirin osallistuja voi halutessaan myös osallistua Athos-Säätiön uusiin seinämaalaushankkeisiin. Täysihoi-
tomaksu 480–540 € majoituksesta riippuen.
 

 

Myyjäiset: lauantaina 9.12.2017

 

Huom! Uutta: Athos-Säätiön kulttuuritapahtumapäivä joka kuukauden viimeinen sunnuntai klo 14.
(konsertti tai vastaavaa)

Tiedustelut ja ilmoittautumiset mielellään sähköpostitse
osoitteeseen:

tai myös puhelimitse numeroon 050-441 2036.
 

 

 

 

 

Kurssiesite 2017.pdf

 

 

Huom!

Athosvuorta käsittelevä kurssi

"Athosvuori Ortodoksisuuden majakka"

pidetään kurssiesitteestä poiketen 19.-21.5.2017.

 

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset mielellään sähköpostitse

osoitteeseen

 

 

tai myös puhelimitse numeroon

050-441 2036.