Athos-säätiön Luostarikeskuksen hyväksi myytäviä rukousnauhoja

Sen vuoksi, veljeni, pyydä rukouksessasi katumusta äläkä mitään muuta. Älä jumalallisia valoja, älä ihmeitä, älä profetioita, äläkä hengellisiä lahjoja – ei mitään muuta kuin katumusta. Katumus tuo sinulle nöyryyden, nöyryys tuo Jumalan Armon, ja Jumalalla on Armossaan kaikki mitä tarvitset pelastukseksesi, tai kaikki mitä saattaisit tarvita auttaaksesi toista sielua.
 
- Vanhus Paisios
 
(teoksesta: Elder Paisios of Mount Athos: Epistles)

 

 

 

 

Rukousnauha - "Kyynel"                                                                

 

- Rukounauha Athoksella kasvavan Jumalanäidin kyynel -kasvin siemenistä

- Athoksen eteläkärjestä, Viglasta, isä Patapioksen majalta

- 33 siementä

- hinta 30,00 euroa

- "Pyhän Annan skiitalla kasvaa lisäksi harvinainen ruokokasvi, jota tavataan lähinnä vain paikoittain Itä-Aasiassa. Pyhällä Vuorella sitä kutsutaan sen siementen vuoksi Jumalanäidin kyyneleiksi, muualla sen sijaan Jobin kyyneleiksi (Coix Lacryma). Sen kovista siemenistä Athoksen munkit valmistavat kuuluisiksi tulleita rukousnauhoja. Kerrotaan, että kasvi on Jumalanäidin lahja eräälle Pyhän Annan skiitan munkille, joka ei muulla tavoin pystynyt elättämään itseään." (Pyhän Annan skiitta)