Ortodoksinen usko - kursseja vuonna 2018

 

 

Perhe Kirkon opetuksessa, 31.8.–2.9.

 

Perheen asema ja rakenne on meidän aikanamme voimakkaasti muuttumassa. Koska perhet­tä on aina pidetty yhteiskunnan ydinsoluna, ilmiössä on omat vaaransa, minkä lisäksi muu­tosta ohjaa sekulaari ajattelu ja kristillisestä perinteestä irtautuneet arvot. Tässä seminaarissa paneudutaan laajasti perhetematiikkaan erityisesti Idän kristillisen perinteen valossa huo­mioiden keskeisesti aikamme ohjaajavanhusten ja viime vuosisadalla eläneiden pyhien ope­tukset. Seminaariin saapuu tunnettuja puhujia Kreikasta, kuten athoslaiset pappismunkit Ni­kon (Lazarou) ja Savvas (Karampateas).

Seminaari on Athos-Säätiön vuoden päätapahtuma.

Luennoille on vapaa pääsy, mutta täysihoitomaksuna (ruokailevilta ja majoittuvilta) veloitetaan 120–150 e majoitusvaihtoehdosta riippuen. Myös pelkästään ruokailuun osallistuvia pyydetään ilmoittautumaan etukäteen. Joka haluaa osallistua seminaarin järjestelykustannuksiin, pyydetään tekemään se lahjoituksen muodossa.

 

 

Seminaarin ohjelma:

 

Perjantai 31.8.

 

14:00             Tulo ja majoittuminen
16:00             Seminaarin avaus
16:15             Perhe Raamatussa
                      TT Hannu Pöyhönen
18:00             Ehtoopalvelus
19:00             Iltapala
20:00             Perhe Kreikassa
                      Pappismunkki Savvas

 

Lauantai 1.9.
 
06:00             Aamupalvelus ja jumalallinen liturgia
09:00             Aamiainen
10:00             Perhe Kirkon elämän ydinsoluna
                      Pappismunkki Nikon
11:30             Uudet yhteiskunnalliset perhemallit haasteena Kirkon elämälle ja opetukselle
                      Pappismunkki Savvas
13:00             Kahvitauko
14:00             Seksuaalisuus ja rakkaus
                      TM Heikki Alex Saulamo
15:00             Lounas
16:00             Mahdollisuus tutustua Athos-Säätiön näyttelyihin ja tiloihin
18:00             Ehtoopalvelus
19:00             Iltatee

 

Sunnuntai 2.9.

 

07:00             Aamupalvelus ja jumalallinen liturgia
10:00             Aamiainen
11:00             Pyhien opetuksia lasten kasvatuksesta
                      Pappismunkki Savvas
12:30             Kahvitauko
13:30             ”Munkkielämä on maailmassa elävien valo”
                      Pappismunkki Nikon
15:00             Seminaarin päätöslounas

 

 

 

 

 

Retriitti: teemana vuorokauden jumalanpalvelukset, 26.–28.10.

Tämä retriitti pyrkii avaamaan silmämme Ortodoksisen kirkon jumalanpalveluselämän rik­kaudelle ja siihen kätkeytyville aarteille. Viikonvaihteen pääpaino on osallistumisessa juma­lanpalveluksiin, jotka toimitetaan täydellisinä ja niiden alkuperäisillä paikoilla. Monet pal­velukset sijoittuvat yöaikaan. Retriitti on harvinainen, jopa ainutlaatuinen mahdollisuus saa­da kokemus Ortodoksisen kirkon vuorokauden jumalanpalveluskierrosta aidoimmillaan. Retriitin ohjaajina toimivat pastori Taisto Rikkonen, TT Hannu Pöyhönen ja TM Heikki Alex Saulamo. Täysihoitomaksu on 230–260 e majoituksesta riippuen.