Konstantinopolin patriarkaatin Pyhän Synodin päätös Ehtoollisesta ja sen jakamisen tavasta

 

Konstantinopolin ekumeenisen patriarkaatin Pyhä Synodi kokoontui vastikään (23.–25.6.2020) Geneven Chambesyssä. Yksi tärkeimmistä teemoista oli koronaviruksen vuoksi Ehtoollisesta eri puolilla maailmaa vilkkaasti käyty keskustelu. Synodi päätti, ”ettei ole perusteita keskustella Pyhää Ehtoollista koskevista muutoksista” ja että ”Kirkko pysyy vakaasti ja horjumatta opetuksessaan Ehtoollisesta koskien Jumalallisen Eukaristian Mysteerin olemusta.” Synodi lisäsi kuitenkin päätökseensä kohdan, jossa ortodoksisessa diasporassa eläville piispoille annetaan mahdollisuus väliaikaisesti noudattaa ekonomiaa Ehtoollisen suhteen, mikäli ongelmia nousee valtion lainsäädännön pohjalta ja poikkeustoimet tehdään yhteisymmärryksessä Fanarin eli Ekumeenisen Patriarkaatin kanssa.

Vain tunti synodin julkilausuman jälkeen Amerikan kreikkalaisen arkkihiippakunnan päämies arkkipiispa Elpidoforos antoi oman julkilausumansa, jossa hän ylisti laajasti Pyhän Synodin päätöstä viisaaksi ja katsoi sen oikeuttavan hänen alaisissa seurakunnissaan jo käyttöön otetun tavan jatkaa Pyhää Ehtoollista metallisilla yksityislusikoilla, jotka Liturgian jälkeen desinfioidaan kiehuvassa vedessä.

Arkkipiispa Elpidoforoksen voimakas julkilausuma herätti kuitenkin erityisesti Kreikassa niin voimakasta ihmetystä ja myös kritiikkiä Pyhän Synodin näin tulkittua päätöstä kohtaan, että Konstantinopolin Ekumeenisen patriarkaatin lehdistö- ja tiedotustoimisto joutui kommentoimaan Synodin päätöstä jo seuraavana päivänä. Sen selventävä linjaus, joka Kreikassa otettiin huojennuksella vastaan, kuuluu seuraavasti:

”Mitä tulee Puhtaimpien Salaisuuksien jakamisen tapaan uskoville, Kirkko kunnioittaen Pyhää Perinnettä, joka on erottamattomasti kutoutunut yhteen päivittäisen kirkollisen praksiksen ja kenoottisen kokemuksen kanssa, säilyttää Pyhiltä Isiltä saatujen käytäntöjen herkeämättömänä vartijana ja suojelijana vuosisataiset ja aina tähän päivään asti voimassa olevat käytännöt eikä löydä mitään tarvetta tämän tavan muuttamiseen ja vieläpä ulkopuolisten tekijöiden painostuksesta.

Niinpä kirkollista ekonomiaa voidaan kaikissa tapauksissa harjoittaa vain, kun kaksi pätevää ja välttämätöntä olosuhdetta toteutuvat yhtäaikaisesti:

a) valtion lainsäädännössä on jokin kielto jumalallisen palveluksen toimittamista kohtaan pandemian vuoksi, ja

b) Konstantinopolin Äiti-Kirkko on yhtä mieltä asiasta ja on antanut luvan tähän.

Joka tapauksessa kirkollinen ekonomia ei koske jakamisen tapaa, vielä paljon vähemmin moneen kertaan käytettävien yksityislusikoiden tai kertakäyttölusikoiden käyttöön ottoa pyhinä ehtoollislusikoina.”

 

 

(Vima Orthodoksias ja Romfea 27.6.2020;

Tekstien referointi ja käännös kreikasta:

Hannu Pöyhönen)