Ikonimaalauskursseja 2018

 

Athos-Säätiön Luostarikeskus Panagia

 

Panagian puistotie 39 A

16900 Lammi

 

 

 

Bysanttilaisen ikonimaalauksen kurssi, 16.–18.3.
Kurssilla opetellaan ikonimaalausta bysanttilaisen tekniikan mukaan. Kurssi soveltuu sekä vasta-alkajille että niille, joille bysanttilainen ikonimaalaustekniikka on entuudestaan tuttu. Aihe on vapaavalintainen. Opettajana toimii Heljä-Marja Surcel. Kurssilla opittuja taitoja on mahdollista harjoitella lisää tai jatkaa aloitettua työtä vastaavilla myöhemmällä kursseilla (10.–13.5. ja 16.–18.11.). Täysihoitomaksu on 230–260 euroa majoituksesta riippuen. Ikoni-lauta ja värit eivät sisälly hintaan.

Bysanttilaisen ikonimaalauksen kurssi, 10.–13.5.
Kurssilla opetellaan ikonimaalausta bysanttilaisen tekniikan mukaan. Kurssi soveltuu sekä vasta-alkajille että niille, joille bysanttilainen ikonimaalaustekniikka on entuudestaan tuttu. Aihe on vapaavalintainen. Maaliskuun vastaavalle kurssille osallistuneet voivat myös jatkaa silloin aloittamaansa työtä. Opettajana toimii Heljä-Marja Surcel. Täysihoitomaksu on 285–330 euroa majoituksesta riippuen. Ikonilauta ja värit eivät sisälly hintaan.

Ikonimaalaus ja boluskultaus, 25.6.–1.7.
Tämän ikonimaalaus- ja boluskultauskurssin aiheena on suosittu mutta vaativa Jumalanäiti Suljettu Puutarha, joka edellyttää hyvin tarkkaa työskentelyä. Opettajana toimii ikonimaalari Liisa Holst, jolta saa lisätietoa kurssista ja jolle myös ilmoittaudutaan (sähköposti: liisa.holst@kolumbus.fi, puh. 040-566 8481). Ilmoittautumiset 13.4.2018 mennessä.

Seinämaalauskurssi 9.–15.7.
Tämä kurssi toteutetaan ympäristössä, jossa seinämaalausta harjoitetaan käytännössä. Kurs-sille otetaan enintään 6 ihmistä. Jokainen saa oman teeman samasta aihepiiristä, niin että töistä muodostuu kokonaisuus. Kurssin päätteeksi työt liimataan ikonimaalaamon kappeliin. Opettajina toimivat seinämaalauksesta kokemusta omaavat ikonimaalarit Heljä-Marja Sur¬cel ja Päivi Loikala. Kurssi on erinomainen mahdollisuus saada kosketus seinämaalauspe-rinteeseen mielekkäällä tavalla, jossa maalaus astuu kirkolliseen elämään! Kurssille osallis-tujan edellytetään harjoittaneen ikonimaalausta aktiivisesti useamman vuoden ajan. Täysi-hoitomaksu on 470–530 e majoituksesta riippuen.

Vanhus Nikonin ikonimaalauskurssi 28.–30.8.
Myös ikonimaalarina hyvin tunnettu vanhus Nikon Athosvuorelta opettaa ikonimaalausta bysanttilaisen menetelmän mukaan. Oppitunneilla ikoniteemaa maalataan vaihe vaiheelta pahville, niin että saatu opetus dokumentoituu hyvin ja on helppo palauttaa mieliin myö-hemminkin. Kurssi sopii niin vasta-alkajille kuin ikonimaalausta aiemmin harrastaneille. Täysihoitomaksu on 250–280 e majoituksesta riippuen.

Natalia Aldoshinan ikonimaalauskurssi, 24.9.–2.10.
Moskovan hengellisen akatemian ikonimaalauksen johtavan opettajan Natalia Aldoshinan tämänvuotisen kurssin teemana on Jumalansynnyttäjä Palava Pensas. Kurssipäivä sisältää 7 tuntia ohjattua maalaamista. Ajan voittamiseksi piirros saadaan opettajalta valmiina. Kurs¬sille otetaan 12 opiskelijaa, joiden edellytetään harjoittaneen ikonimaalausta aktiivisesti useita vuosia. Tulkkina toimii Natalia Peräsaari. Kurssin hinta on 690 euroa sisältäen ope¬tuksen, majoituksen ja ateriat, mutta ei ikonilautaa.

Reliefi-ikoneita savesta, 5.–7.10.
Savea on entisaikaan käytetty materiaalina myös ikonien valmistuksessa. Tällä kurssilla perehdytään saven ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin reliefityylissä ikoneissa. Malleina käytetään varhaiskristillisenä aikana Makedoniassa ja Etiopiassa tehtyjä pyhien kuvia. Opettajina toimivat artenomi Päivi Loikala ja savenvalaja Minna Loikala. Täysihoitomaksu 230–260 e majoituksesta riippuen (materiaali ei sisälly hintaan).

Bysanttilaisen ikonimaalauksen kurssi, 16.–18.11.
Kurssilla opetellaan ikonimaalausta bysanttilaisen tekniikan mukaan. Kurssi soveltuu sekä vasta-alkajille että niille, joille bysanttilainen ikonimaalaustekniikka on entuudestaan tuttu. Aihe on vapaavalintainen. Maaliskuun ja toukokuun vastaaville kursseille osallistuneet voivat myös jatkaa silloin aloittamaansa työtä. Opettajana toimii Heljä-Marja Surcel. Täysihoitomaksu on 230–260 euroa majoituksesta riippuen. Ikonilauta ja värit eivät sisälly hintaan.

 

 

 

 

.

Tiedustelut ja ilmoittautumiset mielellään sähköpostitse

osoitteeseen

info@athossaatio.fi

 

tai myös puhelimitse numeroon

050-441 2036.