Pyhä Sofroni: Usko, teologit ja Vapaus

Vanhus Sofroni Saharov

 

– Να κρατούμε την Ορθόδοξη πίστη. Και, επειδή ζούμε σε δύσκολους καιρούς, θα λάβουμε μισθό περισσότερο από άλλους ανθρώπους που έζησαν τις παλαιότερες εποχές και κράτησαν την πίστη.

”Säilyttäkäämme ortodoksinen usko. Ja koska elämme vaikeina aikoina, saamme suuremman palkan kuin varhaisempina aikoina eläneet ihmiset, jotka säilyttivät uskon.”

 

Αληθινοί θεολόγοι στην Εκκλησία είναι εκείνοι που μισούν τον εαυτό τους (τα πάθη τους). Αν δεν μισήσει κανείς τον εαυτό του έως θανάτου, δεν µπορεί να είναι μαθητής του Χριστού και διδάσκαλος του λαού.

”Todellisia Kirkon teologeja ovat ne, jotka vihaavat itseään (himojaan). Ja ellei ihminen vihaa itseään kuolemaan asti, hän ei voi olla Kristuksen oppilas ja kansan opettaja.”

 

 

 

Arkkimandriitta Sofoni Saharov (1896–1993)

(Käännösten lähde: Vima Orthodoksias 13.3.2019)

 

”Näinä aikoina on olennaisen tärkeää, että pystymme varjelemaan itsemme niiden vaikutukselta, joiden kanssa joudumme kosketuksiin. Muuten on vaarana, että menetämme sekä uskon että rukouksen. Pitäköön koko maailma meitä arvottomina saamaan osaksemme huomiota, luottamusta tai kunnioitusta – sillä ei ole väliä, kunhan vain Herra hyväksyy meidät. Ja päinvastoin: meitä ei hyödytä lainkaan, vaikka koko maailma arvostaisi ja ylistäisi meitä, jos Herra kieltäytyy asumasta meissä.
 
Tämä on vain rahtunen vapaudesta, jota Kristus tarkoitti sanoessaan: ’Jos te pysytte minun sanassani, niin te totisesti olette minun opetuslapsiani; ja te tulette tuntemaan totuuden, ja totuus on tekevä teidät vapaiksi’ (Joh. 8:31–32). Ainoa huolenaiheemme on, että pysymme jatkuvasti Kristuksen sanassa, että tulemme Hänen opetuslapsikseen ja lakkaamme olemasta synnin orjia.”
 
Kirjasta: Arkkimandriitta Sofroni Saharov, Hänen elämänsä on minun elämäni.