Rahankeräyslupa

 

Poliisihallitus on myöntänyt 30.07.2019 Kaikkien Athosvuoren Pyhien Perintösäätiölle rahankeräysluvan (luvan numero RA/2019/628) 30.07.2019-29.07.2021 väliselle ajalle. Lupa on voimassa koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Kaikkien Athosvuoren Pyhien Perintösäätiön tehtävänä on tehdä tunnetuksi Suomessa Athosvuoren kilvoittelijoita ja heidän uskonperintöään, syventää Ortodoksisen kirkon uskon ja ajattelun tuntemusta sekä edistää maassamme Athosvuoren perinteen hengessä tapahtuvaa luostarikilvoitusta.

Kerätyt varat käytetään Säätiön omistaman kiinteistön kunnostus- ja muuntotöiden kulujen kattamiseen. Säätiön tarkoituksena on tehdä kiinteistöstä muuntotöiden avulla ortodoksinen kulttuurikeskus Hämeenlinnan Lammille. Varojen avulla kehitetään kiinteistöä ja aluetta uuteen käyttötarkoitukseen paremmin soveltuvaksi ja kulttuurillisesti omaleimaisemmaksi.

Varoja voidaan käyttää rakennusten kunnostus- ja muutostöihin, kirkkotilojen luomiseen ja sisustamiseen, yhteis- ja majoituskäytössä olevien tilojen sisustamiseen, piha-alueen kunnostamiseen ja viihtyisyyden lisäämiseen, alueen turvallisuuden parantamiseen (valvontalaitteet, valaistukset ja aitaukset), lämmitysjärjestelmän muutostöihin sekä energiatehokkuutta parantaviin investointeihin.

 

Rahankeräystilit:

Hämeenlinnan Seudun OP FI48 5680 0020 3152 85 (OKOYFIHH)

Nordea FI48 1040 3000 3512 17 (NDEAFIHH)