Σκήτη Αγίου Ανδρέου + The Skete of Apostle Andrew + Андреевский скит

 

Ιερά Βατοπαιδινή Κοινοβιακή Σκήτη Αποστόλου Ανδρέου και Μεγάλου Αντωνίου