PYHÄN VUOREN VIRALLINEN KANNANOTTO JULKISUUDESSA KÄYTÄVÄÄN KESKUSTELUUN JUMALALLISESTA EHTOOLLISESTA

 

Athosvuori otti 12.5.2020 virallisesti kantaa Kreikassa vilkaasti käytävään keskusteluun koronaviruksen mahdollisuudesta tarttua Pyhän Ehtoollisen kautta. Kannanotto kuuluu lyhentämättömänä:

 

Koronaepidemian takia Pyhän Vuoren Pyhä Neuvosto myötätunnosta kaikkien niiden ihmisten hengellistä janoa kohtaan, jotka tahtoivat käydä kirkossa, kumartaa Herran eläväksitekeviä kärsimyksiä ja Ylösnousemusta ja osallistua asiaankuuluvan valmistautumisen jälkeen Hänen Puhtaisiin Salaisuuksiinsa mutta joilta se evättiin asetetuilla pakotteilla, tuntee tarvetta ottaa julkisesti kantaa tähän teemaan.

 

Jumalallinen Ehtoollinen on pyhityksen, pelastuksen, toivon, valon ja Kristuksen elämään osallisuuden lähde, eikä se missään tapauksessa ole kulkutautien tai minkään muunkaan pahan aiheuttaja. Tämän todistaa vuosisatainen kokemus, sitä Kirkkomme opettaa täysin tietoisena, siihen me kristittyinä ja Kirkkomme uskovina jäseninä uskomme vankkumattomasti. Kirkko on ollut ja on ikuisten hyvyyksien, Kristuksen Veren ja Ruumiin jakaja, joiden kautta me voimme yhdistyä ristiinnaulittuun ja ylösnousseeseen Kristukseen voittaen kuoleman.

 

Ilmaisemme surumme julkisuudessa esitetystä näkemyksestä, jonka mukaan Jumalallista Ehtoollista pitäisi välttää, painottaen, että tämä Ortodoksisen kirkon suuren suuri mysteeri on täysin välttämätön hengellisen elämän kannalta eikä sitä voida evätä uskovilta.

 

Pyhä Neuvosto ei suhtaudu kielteisesti koronaviruksen varalta tehtyihin suojelutoimenpiteisiin, ja se kunnioittaa valtiovallan, asiantuntevien tiedemiesten ja terveydehuollon alalla työskentelevien pyrkimyksiä epidemian kohtaamiseksi. Jumalaan turvaten teemme kaiken, mikä inhimillisesti on mahdollista, ja sen tähden Pyhällä Vuorella on otettu tarkkaavaisesti ja arvostelukykyisesti käyttöön kaikki tarpeelliset toimenpiteet ja niitä on noudatettu aina tähän päivään asti.

 

Tätä epidemiaa ja sen kohtaamista ei kuitenkaan pidä millään tavoin yhdistää uskovien mahdollisuuteen osallistua Ortodoksisen kirkon pyhiin Mysteereihin rajoittamalla uskonnonharjoittamisen ja kristillisen jumalanpalveluselämän vapautta. Tässä vaikeassa pandemiasairauden tapauksessa on olemassa korostunut tarve hakeutua Jumalan turviin, osallistua Kirkon pelastuksen välineisiin sekä anoa jumalallista apua ja pyhien välitystä erilaisin Kirkon vuosisataisen kokemuksen tuntemin tavoin, siis toimittamalla ristisaattoja pyhien ikonien ja kunniallisten pyhäinjäännösten kanssa, lukemalla erityisiä rukouksia, toimittamalla erityisiä jumalanpalveluksia.

 

Koettelemuksen aika menee ohi ja rajoitustoimet puretaan vähitellen. Mutta tulkoon silti tämä koettelemus, jonka Jumala salli syntiemme tähden, meille aiheeksi vilpittömään katumukseen ja paluuseen ylösnousseen Kristuksen Pyhän Evankeliumin opetuksiin. Hän ei ole vain henkilökohtaisella tasolla jokaisen ihmisen vaan myös koko maailman toivo, Hän joka karkottaa kaiken pelon, koska on kuoleman Voittaja.

 

Tämän ylösnousemukseen ankkuroituneen liturgisen pyhän pääsiäiskauden aikana yhdistykäämme Herraan katumuksessa, rakkaudessa, armahtavaisuudessa, myötämielisyydessä lähimmäisemme heikkoudelle, kärsivällisyydessä, epäröimättömässä uskossa ja antakaamme ”koko elämämme Kristuksen Jumalan haltuun”.

 

Kristus nousi kuolleista!

 

Kaikki Pyhän Athosvuoren kahdenkymmenen luostarin yhteiseen kokoukseen osaaottaneet edustajat.

 

 

(Lähde: Romfea.gr 12.5.2020, käännös: Hannu Pöyhönen)