Lääketieteen professori Apostolos Hatzitolios koronaviruksesta ja Kirkosta

Hatzitolios

 

 

Thessalonikin Aristoteleksen yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan professori Apostolos Hatzitoliosta haastateltiin koronavirusepidemista ja haastattelu julkaistiin kreikkalaisessa nettilehdessä Vima Orthodoksias 04.05.2020.

Haastattelussa professori Apostolos Hatzitolios totesi, ettei kirkkojen sulkemiselle ole mitään lääketieteellisiä perusteita. Tietyin varotoimenpitein ne olisi voitu pitää auki normaalisti.

Hän totesi myös, ettei Pyhä Ehtoollinen Kristuksen Ruumiina ja Verenä voi välittää mitään viruksia ja sanoo, ettei tällaista ilmiötä ole havaittu edes tieteen keinoin. Hän kysyy retorisesti, eikö koronaepidemian lisäksi ole olemassa mitään muita sairauksia. Pitäisikö nyt omaksutun ”logiikan” perusteella Ehtoollinen siis kokonaan kieltää siitä pelosta, että se voi levittää muitakin sairauksia?

Hänen mukaansa tilanteessa traagisinta on ihmisten ajattelutavassa tapahtunut muutos Pyhän Ehtoollisen suhteen. Heidät on johdettu siihen, että mennessään nauttimaan Pyhää Ehtoollista sielun ja ruumiin terveydeksi, heidän mieliinsä saattaa hiipiä ajatus, että parantumisen sijasta he voivatkin saada sieltä taudin! Tästä ajattelutavan muutoksesta hänen mukaansa erityisen suuri vastuu Kreikassa lankeaa papeille ja piispoille.

 

 

 

 

Referoitu käännös kreikasta: Hannu Pöyhönen. Kuva: athens-symposium.com