KURSSIOHJELMA 2021

 

Panagian puistotie

16900 Lammi

 

 

TULOSSA VUONNA 2021

 

 

 

jalka

 

 

Pyhiä naisia

 

Ortodoksisen kirkon naispyhät, 20.11.

Ortodoksisen kirkon naispyhät ovat monille tuntemattomia, vaikka heitä on elänyt kautta vuosisatojen ja monet heistä ovat nauttineet eläessään suurta arvostusta. Tämän kurssin ai­kana tutustumme eri vuosisatojen naispyhiin, joista jotkut osallistuivat antaumuksellisesti lähetystyöhön, toiset elivät erakko- tai luostarikilvoittelijoina ja monet puolestaan kuolivat marttyyreina. Erityisesti perehdymme Athos-Säätiön Pyhän Basileioksen kappelin takasei­nälle kuvattuihin ja kristinuskon historian kannalta keskeisiin naispyhiin. Kurssin opetuk­sesta vastaavat TT Hannu Pöyhönen ja TM Heikki Alex Saulamo. Yhden päivän täysihoito­maksu on 50 e.

 

 

Jerusalem

 

Jerusalem, Suuren Kuninkaan kaupunki, 26.–28.11.

Mikä teki Jerusalemista Pyhän kaupungin? Kurssilla tarkastellaan Jerusalemia pyhänä kau­punkina ja pyhiinvaelluskeskuksena vanhan liiton ajoista nykyaikaan saakka. Painopiste on varhaiskirkon ajoissa, mutta kurssilla luodaan katsaus myös islamilaisen Jerusalemin syn­tyyn. Luennoista vastaa pappismunkki Serafim Seppälä, joka toimii systemaattisen teolo­gian professorina Itä-Suomen yliopistossa. Täysihoitomaksu on 230–260 e majoituksesta riippuen.

 

 

 

 

 

 

 

Huom! Athos-Säätiön toimintaa voidaan koronarajoitteiden helpottuessa vielä lisätä vuo­den varrella, joten tilannetta kannattaa seurata Athos-Säätiön internetsivuilta.

 

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset mielellään sähköpostitse

osoitteeseen info@athossaatio.fi

tai puhelimitse numeroon

050-441 2036.

www.athossaatio.fi