KURSSEJA, SEMINAAREJA JA TAPAHTUMIA KESÄ- JA SYYSKAUDELLA 2022

 

Autuas on...

 

 

 

 

Ortodoksisuus tutuksi, 10.–12.6.

 

Viikonvaihteen aikana tutustumme Ortodoksisen kirkon keskeisimpään perinteeseen, oma­leimaisimpiin painotuksiin sekä tapaan kokea ja hahmottaa maailmaa. Opetuksesta vastaa­vat TT Hannu Pöyhönen ja TM Heikki Alex Saulamo. Täysihoitomaksu on 230–260 e ma­joituksesta riippuen.

 


Pianisti Jarmo Järvilehdon konsertti 19.6.

Sunnuntaina 19.6. klo 14 Kuukauden kulttuuripäivä-sarjassa Jarmo Järvilehdon konsertti. Hän soittaa mm. Igor Stravinskyn Petruška-sarjan ja Musorgskin Näyttelykuvat sekä todennäköisesti myös Ahon, Prokofjevin, Schumannin ja Sylvestrovin pianomusiikkia.

 


Raamatturetriitti: katumus Raamatun pyhien kirjoitusten valossa, 22.–24.7.

 

Viikonvaihteen aikana käymme läpi Raamatun tekstejä, joissa puhutaan katumuksesta olen­naisena osana hengellistä elämää pyrkien löytämään teksteistä ortodoksisen perinteen kan­nalta keskeiset näkökohdat ja painotukset. Retriitin aikana osallistutaan aktiivisesti myös ju­malanpalveluksiin, joissa Raamatun lukeminen on keskeinen elementti. Retriitistä vastaavat TT Hannu Pöyhönen ja TM Heikki Alex Saulamo. Täysihoitomaksu on 230–260 e majoi­tuksesta riippuen.

 

 

Venäjän puhumisen alkeet, 25.–29.7.

 

Tavoitteena on oppia puhumaan ja ymmärtämään venäjää tavallisissa arkielämän tilanteissa. Harjoittelemme kielen ääntämistä, puhumista, lukemista ja ymmärtämistä tutustuen myös venäläiseen kulttuuriin ja tapoihin. Ennen kurssille tuloa osallistujan olisi syytä tutustua ai­nakin venäjän kirjaimiin. Opettajana HuK Tarja Kiviniemi. Täysihoitomaksu on 390–430 e majoituksesta riippuen.

 

 

Kreikan kielen kurssi, 4.–8.7.

 

Kurssilla pyritään saamaan kreikan kieleen sellainen kontakti, että kielestä kiinnostunut pys­tyisi kurssin jälkeen apuneuvojen välityksellä jatkamaan kieleen tutustumista vaikkapa koti­oloissa. Kurssilla opetellaan keskeisiä arjen sanontoja, käydään läpi tekstejä sanastollisesti ja kieliopillisesti sekä tutustutaan myös joihinkin evankeliumien ja ortodoksisten jumalan­palvelusten teksteihin. Opetuksesta vastaa TT Hannu Pöyhönen, joka on opettanut myös Joensuun yliopistolla Raamatun ajan kreikkaa ja nykykreikkaa. Täysihoitomaksu on 390–430 e majoituksesta riippuen.

 

 

”Hyvä on Herraa kiittää” – Jumalanpalvelukset ja minä (sinä), 30.7.

 

Vilkaisemme ensin, mistä Kirkon jumalanpalveluselämä koostuu, koetamme hahmottaa sen suhdetta ihmisen elämään, otamme esiin joitakin erityisiä aarteita sekä pohdimme, miten Kirkon liturgista aarteistoa voi käyttää kotioloissa. Näkökulmien painotuksia voidaan säätää osallistujien toiveiden mukaan, mistä voi halutessa laittaa tietoa myös etukäteen. Kurssin hinta on 50 euroa sisältäen opetuksen, lounaan ja päiväkahvin. Opetuksesta vastaa TM Heikki Alex Saulamo.

 

 

Bysanttilaisen ikonimaalauksen kurssi, 8.–12.8.

 

Kurssilla opetellaan ikonimaalausta bysanttilaisen tekniikan mukaan. Kurssi soveltuu sekä vasta-alkajille että niille, joille bysanttilainen ikonimaalaustekniikka on entuudestaan tuttu. Aihe on vapaavalintainen. Opettajana toimii Heljä-Marja Surcel. Täysihoitomaksu on 365–400 euroa majoituksesta riippuen. Ikonilauta ja värit eivät sisälly hintaan.

 


Tähtitieteen dosentti Harry Lehto: "Maailmankaikkeuden salaisuuksia" sunnuntaina 21.8.

21.8. klo 14: Kuukauden vieraana Turun ja Helsingin yliopiston tähtitieteen dosentti ja astrobiologi Harry Lehto, joka puhuu aiheesta ”Maailmankaikkeuden salaisuuksia”

 

 

 


Edellä mainittujen kurssien lisäksi Athos-Säätiön Panagiassa järjestetään käytännössä kerran kuussa yhden päivän seminaari, jossa tutustutaan oman aikamme suuriin orto­doksisiin pyhiin. Seminaarit pidetään lauantaisin, ne alkavat klo 9 ja päättyvät noin klo 17. Seminaarin hinta on 50 euroa sisältäen luennot, keittolounaan ja päiväkahvin. Luen­noitsijoina toimivat TT Hannu Pöyhönen, TM Heikki Alex Saulamo, TM Anna Pöyhö­nen, TM Aija Sailamäki ja diakoni TM Ivan Avdouevski. Seminaarien ajankohdat ja ai­heet ovat seuraavat:

 

* Aikamme suuria pyhiä I, 18.6.2022: Paisios Athosvuorelainen, Porfyrios Kausokalivia­lainen, Joosef Hesykasti, Efraim Katunakialainen.

 

* Aikamme suuria pyhiä II, 16.7.2022: Nektarios Eginalainen, Daniel Katunakialainen, Siluan Athosvuorelainen, Krimin arkkipiispa lääkäri Luukas.

 

* Aikamme suuria pyhiä III, 13.8.2022: Johannes Maximovich, Savvas Kalymnoslainen, Georgios Karslidis, Gabriel Georgialainen Kristuksen tähden houkka.

 

* Aikamme suuria pyhiä IV, 10.9.2022: Jakovos Tsalikis, Sofroni Saharov, Justin Popo­vich, Nikolai Velimirovich.

 

* Aikamme suuria pyhiä V, 19.11.2022: piispa Nikolai Japanin valistaja, Serafim Viritsa­lainen, Anthimos Hioslainen, Eumenios Saridakis.

 

* Aikamme suuria pyhiä VI 10.12.2022: Johannes Kronstadtilainen, Amvrosi Optinalai­nen, Amfilohios Makris, Hieronymos Simopetralainen.

 

 

 

Huom! Athos-Säätiö järjestää toimintavuonna 2022 myös monia päivätapahtumia sarjas­sa ”Kuukauden vieras”, ”Kuukauden kulttuuripäiväsarjan” konsertteja sekä näyttelyitä. Niistä, kuten myös jumalanpalveluksista, myyjäisistä ja vastaavista tiedotetaan Athos-Säätiön internetsivuilla ja Athos-Säätiön tukiyhdistyksen Face book -sivuilla tapauskoh­taisesti.

 

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset mielellään sähköpostitse

osoitteeseen info@athossaatio.fi

tai puhelimitse numeroon

050-441 2036.

www.athossaatio.fi