Talkoarbete på Athoscentre

 

Det är möjligt att i egenskap av talkodeltagare tillfälligt vistas i den andliga gemenskapen på stiftelsens verksamhetscentrum i Lammi.

Om Ni vill höra Er för om möjlighet till talkoarbete på Athosstiftelsens verksamhetscentrum kan Ni gärna skriva e-post till adresse:

 

 

eller ta kontakt per telefon +358 50 4412036.