”Vanhus, monet ihmiset eivät pidä välttämättömänä käydä kirkossa.”

 
 
Eräs nunna sanoi vanhus Paisiokselle: ”Vanhus, monet ihmiset eivät pidä välttämättömänä käydä kirkossa.”
 
 
Hän vastasi: ”Ihmiset eivät mene asian ytimeen. He katkaisevat sähköjohdon, yhteyden Jumalaan, eivätkä sen jälkeen voi päästä osallisiksi Jumalan avusta. Valitettavasti useimmat kristityistä eivät elä sakramentaalista elämää, minkä vuoksi he altistuvat demoniselle vaikutukselle.
 
Minä kehotan aina maallikkoja käymään kirkossa, jotta he pyhittyisivät. Ja jo pelkästään sen ajatteleminen, että astuessaan Jumalan temppeliin ihminen astuu sisälle Jumalan kotiin, saa siellä osakseen jumalallisen armon ja pyhittyy, riittää siihen, että hän liikuttuu. Kirkossa meitä tarkkaavat Kristus, Jumalanäiti ja Pyhät; me anomme heidän apuaan, voimme keskustella luontevasti heidän kanssaan. Siellä meille tarjotaan mahdollisuus päästä osallisiksi sakramenteista. Siellä Kristus uhraa itsensä meidän puolestamme ja antaa meille Ruumiinsa ja Verensä. Eikö tämän tulekin liikuttaa meitä?"
 
 
 

Papa Josif, Saatto

 
 
 
 
- Katkelma vanhus Paisioksen kirjasta Rukouksesta,
lainattu kreikkalaisen nettilehden Vima Orthodoksias 18.3.2023 kautta;
käännös Hannu Pöyhönen
Kuva: Saatto - papa-Josifin akvarellityö