Pyhän Andreaan skiitan Vanhus Efraim: Munkista, joka halusi hallitsijaksi

 

Eräässä luostarissa muuan kokenut igumeni oli antanut eräälle nuorelle munkille kuuliaisuustehtäväksi toimia kokkina. Munkki otti tämän tehtävän hyvillä mielin vastaan ja piti huolta luostarin munkkien ruumiillisesta terveydestä valmistamalla erilaiset ruuat niin hyvin kuin kykeni.

Eräänä päivänä igumeni teki tarkastuksen luostarissa ja, niin kuin oli luonnollista, käväisi myös keittiössä. Siellä hän tapasi nuoren munkin ja antoi hänelle tunnustusta hyvästä ruuasta, jota tämä päivittäin valmisti. Keskustelun lopuksi igumeni sanoi munkille:
 

– Toivon, että sinusta tulee diakoni!
 

Nuori munkki vastasi hänelle naivin tuntuisesti:
 

– Vain diakoniko?
 

– No, pappikin, igumeni jatkoi.
 

– Vain pappiko, Vanhus?
 

– Haluatko sinä sitten myös igumeniksi?
 

– Vain igumeniksiko?

Igumeni ajatteli jatkaa kirkollisten palvelutehtävien luettelemista koetellakseen munkkia ja nähdäkseen, miten asia päättyisi. Niin hän sanoi:

– Toivon, että sinusta tulee myös piispa tai vaikka patriarkka!!!

– Vain piispako ja patriarkka?

– Rakas hengellinen lapseni, miksi sinä sitten haluat tulla?

Nuori munkki vastasi hänelle:

– Vanhus, haluan tulla hallitsijaksi!

– No, miten sinusta tulee hallitsija, kun olet luostarista etkä maailmassa? igumeni kysyi häneltä vähän ihmeissään.

– Vanhus, en tahdo hallitsijaksi maallisen vallan mielessä, vaan haluan tulla hallitsijaksi, joka pystyy kontrolloimaan ja hallitsemaan itseään!

Igumeni ihmetteli kuuliaisuusveljensä vastausta ja teki hänelle syvän maahankumarruksen!

Näin asia todellakin on: kun ihminen on vapautunut himoistaan, hän pystyy hallitsemaan itseään.

 

(Teksti: Vima Orthodoksias 5.7.2021; käännös kreikasta, Hannu Pöyhönen)