Käytännön ohjeita Athosvuoren pyhiinvaeltajalle

TT Hannu Pöyhönen
 

 

Yleistietoja Athoksesta

 

Athos, Agion Oros eli Pyhä Vuori, on Ortodoksisen kirkon merkittävin luostariyhdyskunta. Se sijaitsee Pohjois-Kreikassa Halkidikin niemimaalla ja on sen kolmesta sormea muistutta­vasta ulokkeesta itäisin.

Athosvuori on alueellisesti melko laaja, noin 360 km². Se on suunnilleen 60 km pitkä ja 8–12 km leveä. Niemimaan korkein kohta, varsinainen Athosvuori, yltää 2033 metrin korkeuteen. Alue on itsehallinnollinen osa Kreikkaa. Hengellisesti se kuuluu Konstantinopolin ekumeeni­sen patriarkan alaisuuteen.

Keisarillisen käskykirjeen perusteella Athoksella on ollut vuodesta 883 tai 885 lähtien vain luostariasutusta. Tutkijoiden mukaan ensimmäiset munkit saapuivat alueelle todennäköisesti viimeistään 500-luvulla, perimätiedon mukaan jo paljon aiemmin. Athoksen munkkilaisuuden perustajina pidetään pyhiä Pietari ja Athanasios Athoslaisia, joista edellinen oli erakko ja jäl­kimmäinen ensimmäisen yhteiselämäluostarin perustaja. Historiansa aikana ortodoksisen pe­rinteen tarkasta noudattamisesta tunnettu Athos on tuottanut Kirkolle yli 400 nimeltä tunnet­tua pyhää.

Athosvuoren munkkilaisuus on hyvin monimuotoista. Siellä elävät rinnakkain kaikki perintei­set ortodoksisen munkkilaisuuden muodot eli yhteiselämäluostarit, skiitat ja erakkolaisuus. Varsinaisia luostareita Athoksella on nykyisin 20 ja hallinnollisesti näiden alaisuuteen kuulu­via skiittoja 12.

Kaiken kaikkiaan munkkeja on Athoksella tällä hetkellä noin 2.300. He edustavat monia kan­sallisuuksia. Pääluostareista seitsemäntoista on kreikkalaista, yksi on venäläinen, yksi serbia­lainen ja yksi bulgarialainen. Myös romanialaiset ovat Athoksella näkyvästi läsnä, sillä heidän hallussaan on kaksi skiittaa. Kaikissa kreikkalaisissa luostareissa samoin kuin skiitoissa, kel­joissa ja majoissa kilvoittelee lisäksi ihmisiä lukuisista muistakin kansallisuuksista. Meidän aikanamme Pyhälle Vuorelle on löytänyt tiensä myös kaksi suomalaista kilvoittelijaa.

Pyhän Vuoren luostarit ovat niiden historiallista merkitystä heijastelevassa järjestyksessä seu­raavat: Suuri Lavra, Vatopedi, Iviron, Hilandari (serbialainen), Dionysios, Kutlumusion, Pan­tokrator, Kseropotamos, Zografos (bulgarialainen), Dohiarios, Karakallos, Filotheos, Simono­petra, Pyhä Paavali, Stavronikita, Ksenofon, Pyhittäjä Gregorios, Esfigmenos, Pyhä Pantelei­mon (venäläinen) ja Konstamonitos. Pyhän Vuoren skiittoja puolestaan ovat: Pyhä Anna, Kausokalivia eli Pyhän Kolminaisuuden skiitta, Johannes Kastaja (romanialainen), Pyhä De­metrios, Pyhä Andreas, Johannes Kastaja eli Ivironin skiitta, Pyhä Panteleimon, Profeetta Elia, Uusi Skiitta, Pyhä Demetrios eli Lakkoksen skiitta (romanialainen), Jumalansynnyttäjän ilmestys eli Ksenofonin skiitta ja Bogoroditsa (venäläinen).

Pyhällä Vuorella on myös paljon muita merkittäviä paikkoja. Niistä kannattaa mainita erityi­sesti eteläkärjen erämaaseudut lännestä itään päin: Pieni Pyhän Annan ”skiitta”, Katunakia, Karulia, Pyhä Basileios, Kerasia, Pyhä Nilos, Vigla ja Provata, jotka kuuluvat kaikki hallin­nollisesti Suuren Lavran alaisuuteen. Athosvuoren hallintokeskus eli ”pääkaupunki” puoles­taan on Karies ja pääsatama Dafni, joista edellinen sijaitsee niemimaan keskiosassa ja jälkim­mäinen länsirannikon puolivälissä.

 

 

Athoksen pyhiinvaellusmatkaa edellyttävät toimenpiteet
 

Athoksella on siis vain luostariasutusta. Kilvoittelusyistä naisilta on sinne pääsy kielletty. Kil­voittelurauhan säilymiseksi myös siellä vierailevien miesten lukumäärä on tarkoin rajoitettu. Päivittäin Athokselle pääsee vain 100 kreikkalaista ja 10 ulkomaalaista. Eri maiden ortodoksit sisällytetään kreikkalaisten kiintiöön. Kiintiöihin ei lasketa niitä, jotka jokin luostari itse kut­suu myöntäen heille vain sen omalle alueelle oikeuttavan erityisviisumin.

Käynti Athoksella ei ole teknisestikään aivan yksinkertaista, vaikka vuosien varrella se on helpottunut paljon. Vierailu edellyttää seuraavia edeltäviä toimenpiteitä:

Vaihe 1: Yhteydenotto puhelimitse tai sähköpostitse Tessalonikin Athos-toimistoon, jolloin tiedustellaan mahdollisuutta mennä Athokselle jonakin tiettynä päivänä. On eduksi, jos voi mainita olevansa ortodoksi. Toimistossa edellytetään, että yhteydenotto tapahtuu aikaisintaan 6 kuukautta ennen aiottua matkaa. Asioiminen käy sujuvasti englanniksi.

Vaihe 2: Tieto ammatista ja kopio matkan aikana voimassa olevan passin nimilehdestä joko kirjeitse, faxilla tai skannattuna liitetiedostona Athos-toimistoon mahdollisimman pian sen jälkeen, kun nimi on merkitty pyhiinvaeltajien kirjaan. Piispallista suosituskirjettä ei nykyisin vaadita maallikoilta, mutta papiston jäsenten tarvitsevat sellaisen ekumeeniselta patriarkalta tai ainakin omalta piispaltaan. Suosituskirje näytetään Athos-viisumia lunastettaessa ja tarvit­taessa myös luostareissa.

Vaihe 3: Puhelinsoitto tai mielellään faksattu kirje luostareihin, joissa aiotaan yöpyä, vähin­tään 2 kk ennen vierailua. Yksittäiselle pyhiinvaeltajalle tämä ei ole välttämätöntä, mutta ai­nakin ryhmän tapauksessa on viisasta varmistaa, että matkaohjelmaan sisällytetyistä luosta­reista löytyy tilaa, sillä erityisesti toukokuun alusta lokakuuhun loppuun Athoksella on paljon kansaa. Yli 5 hengen ryhmille meno Athokselle on nykyisin käytännössä mahdotonta.

Vaihe 4: Varmistava ilmoitus pyhiinvaelluksen toteutumisesta puhelimitse tai sähköpostitse Tessalonikin Athos-toimistoon noin kaksi viikkoa ennen sen alkamista. Muutama päivä ennen matkaa tehdään puhelimitse puolestaan paikkavaraus Athos-laivaan, jolloin saadaan lipun va­rausnumero.

Vaihe 5: Athos-viisumin (”diamonitirion”) ja laivalipun noutaminen pyhiinvaelluksen alka­mispäivänä Ouranoupoliksesta. Koska tiedot pyhiinvaeltajista lähetetään Tessalonikin Athos-toimistosta Ouranoupoliksen Athos-toimistoon sähköpostin välityksellä, käyntiä Tessalonikin Athos-toimistossa ei tarvita. Myös laivalippu lunastetaan lähtöaamuna normaalitapauksessa Ouranoupoliksesta.

 

 

Yhteydenotot Athos-viisumin saamiseksi ja yösijan varmistamiseksi luostareissa

 

Athos-viisumia varten pyhiinvaellusta suunnittelevan on siis oltava yhteydessä ensiksi Tessa­lonikin Athos-toimistoon, joka sijaitsee aivan kaupungin keskustassa, lähellä Galeriuksen rie­mukaarta, ”Kamaraa”. Rakennuksessa lukee kreikaksi ”Agioritiki Estia”. Toimistossa puhu­taan englantia. Se on auki ma-pe klo 09:00–16:00 ja la 10:00–16:00. Virallisina vapaapäivinä toimisto on suljettu. Sen yhteystiedot ovat:

Osoite: Holy Executive of the Holy Mount Athos
Pilgrims’ bureau
Egnatia str. 109
Gr-54635 Thessaloniki
Greece

Puhelin: +30-2310-252 578
Fax: +30-2310-222 424
E-mail: christos[at]c-lab.gr

Kun pyhiinvaelluksen alkamispäivä on sovittu, lähtijän on seuraavaksi syytä ottaa yhteys nii­hin paikkoihin, joissa hän haluaa vierailla. Tätä varten hänen laadittava itselleen matkasuunni­telma niille neljälle päivälle, jotka vierailu normaalitapauksessa kestää. Suunnitelman laatimi­nen on monella lailla vaikeaa. On ensinnäkin päätettävä, halutaanko Athoksella nähdä mah­dollisimman paljon vai ennen kaikkea kokea sen hengellistä elämää. Lisäksi ihmiset saattavat kokea samatkin paikat eri tavoin. Hyvä matkasuunnitelma edellyttää joka tapauksessa perus­tietoja liikkumismahdollisuuksista Athoksella. Erityisesti kävellen matkaavien on muistettava, että etäisyydet kartalla ja maastossa voivat osoittautua hyvin erilaisiksi! Ensi kertaa Athoksel­le menevän on syytä keskittyä luostareihin ja heittää suosiolla mielestä Pyhän Vuoren etelä­kärjen kiehtovat skiitat ja erämaa-alueet, sillä niille meno vaatii runsaasti aikaa. Esimerkiksi nousu Athosvuoren huipulle edellyttää käytännössä kolmea matkapäivää.

Luostarien ja tärkeimpien skiittojen puhelin- ja telekopionumerot ovat seuraavat:
 

* Suuri Lavra puh. 23770-23754 fax. 23770-23013
* Vatopedi puh. 23770-41488 fax. 23770-41462
* Iviron puh. 23770-23643 fax. 23770-23248
* Hilandari puh. 23770-23797 fax. 23770-23108
* Dionysios puh. 23770-23687 fax. 23770-23686
* Kutlumusion puh. 23770-23226 fax. 23770-23731
* Pantokrator puh. 23770-23880 fax. 23770-23685
* Kseropotamos puh. 23770-23251 fax. 23770-23733
* Zografos puh. 23770-23247 fax. 23770-23247
* Dohiarios puh. 23770-23245 fax. 23770-23245
* Karakallos puh. 23770-23225 fax. 23770-23746
* Filotheos puh. 23770-23256 fax. 23770-23674
* Simonopetra puh. 23770-23254 fax. 23750-94098
* Pyhä Paavali puh. 23770-23741 fax. 23770-23355
* Stavronikita puh. 23770-23255 fax. 23770-23255
* Ksenofon puh. 23770-23633 fax. 23770-23631
* Pyhittäjä Gregorios puh. 23770-23668 fax. 23770-23671
* Esfigmenos (uusi veljestö) puh. 23770-23229
* Pyhä Panteleimon puh. 23770-23252 fax. 23770-23252
* Konstamonitos puh. 23770-23228 fax. 23770-23228
* Pyhän Annan skiitta puh. 23770-23320
* Uusi skiitta (Nea skiti) puh. 23770-23656
* Kausokalivian skiitta puh. 23770-23319
* Pyhän Johannes Kastajan skiitta (romanialainen) puh. 23770-23294 fax. 23770-23788
* Pyhän Andreaan skiitta puh. 23770-23810 fax. 23770-23810

 

Puhelin- ja faxnumerot ovat luostareiden vierasmajoihin. Niissä työskentelevät munkit yleen­sä osaavat englantia ainakin välttävästi. Joidenkin luostarien faxeihin voi olla vaikea päästä. Joskus taas vastaus saattaa viipyä ja faxin uudelleen lähettäminen on tarpeen. Aikakäsitys At­hoksella on hyvin erilainen kuin länsimaisella ihmisellä maailmassa...

 

 

Valmistautuminen pyhiinvaellusmatkalle

 

Jotta Athoksella käynnistä saisi irti mahdollisimman paljon, sille kannattaa valmistautua etukäteen rukouksellisesti hiljentyen ja lukien. Pyhästä Vuoresta on nykyisin olemassa melko paljon suomenkielistäkin kirjallisuutta. Niistä voi mainita muun muassa arkkimandriitta Kerubimin kiehtovan teoksen Jumalanäidin Puutarha, jonka on kustantanut Valamon luostari. Arkkimandriitta Kerubimin kirjoittama on myös Aikamme athoslaisia hahmoja I, jossa on kuvattu neljän merkittävän 1900-luvun kilvoittelijan elämä; kirjassa on myös seikkaperäinen johdanto Pyhän Vuoren historiasta ja nykypäivästä, laaja athoslaisen terminologian sanasto, pari suomenkielisin nimin varustettua Athoksen karttaa ja runsaasti aiheeseen liittyvää kuvitusta. Athoslaista kokemusmaailmaa avaa erinomaisesti myös Pyhän Vuoren vanhus Paisioksen teos Pyhän Vuoren isiä ja elämää sekä Vanhus Porfyrios Kausokalivialaisen elämästä ja opetuksista kertova Rakkauden haavoittama, jotka kaikki kolme ovat ilmestyneet Pyhän Kosmas Aitolialaisen Veljestön julkaisusarjassa.

Athoksesta on suomenkielellä myös kaksi yleisesitystä, melko tuore René Gothonin ”Athos – Pyhä vuori” ja jo edesmenneen rovasti Arvi Karpovin ”Athos lakkaamattoman rukouksen kehto”. Athosvuoresta on lisäksi paljon kuvakirjoja, joita voi etsiä oman paikkakunnan kirjastosta. Hyvä valmistautumisen apuneuvo on tietysti tarkka Athoksen kartta, joita edellä mainittujen kirjojen ohella myy Suomessa Ortodoksinen kirjakauppa Filokalia.

Kun sitten ryhdytään kokoamaan matkalle otettavaa tavaraa, kannattaa pyrkiä välttämään kaikkea tarpeetonta. Käveltäessä jokainen turha esine hankaloittaa liikkumista ja pienissä huonetiloissa tavaran penkominen täpötäydestä laukusta on vaikeaa.
 

Kokemus on osoittanut, että (lentolipun lisäksi) ainakin seuraavat tavarat ovat Athoksen pyhiinvaelluksella tarpeen:

 

* passi
* vakuutuskortti tai -todistus
* käyttörahaa (Athoksella ei vielä voi ostaa korteilla paria poikkeusta lukuun ottamatta)
* peseytymisvälineet (pieni pyyhe, hyvin suljettava nestesaippuapullo, tukanpesuaihe, hampaanhoitovälineet, kampa ja tarvittaessa partahöylä tai parranajokone)
* liikkumiseen ja kantamiseen soveltuva kassi, esim. reppu (ei matkalaukkua!)
* kengät ja lenkkarit sekä mahdollisesti sisä- ja suihkukäyttöön soveltuvat tossut
* sukkia ja alusvaatteita tarpeelliseksi katsottava määrä
* huolettomia mutta hillittyjä paitoja riittävästi (muutama pitkähihainen kirkkokäyttöön; lyhythihaisetkin mielellään sellaisia, jotka ulottuvat lähelle kyynärpäätä)
* parit kevyehköt, huolettomat, mutta silti kirkkokäyttöönkin soveltuvat pitkäthousut
* yksi lämpimähkö ja ennen kaikkea tuulta pitävä pusakkamainen takki, haluttaessa myös kevyt ”villapusero” (tuulisella ja pilvisellä säällä laivassa voi joskus olla viileää kesälläkin)
* kevyt päähine suojaamaan liialliselta auringolta
* papistoon ja luostarikilvoittelijoihin kuuluvilla vihkimyksen asteen edellyttämä virallinen vaatetus – myös päällysviitta ja kamilafka kirkkoa varten – ainakin Athoksella pidettäväksi (lukijat ja ipodiakonit eivät kreikkalaisessa maailmassa käytä viittaa ja skufiaa pyhiinvaeltajina luostareissa)
* yöpuku
* pyykinpesupulveria pieneen muovipussiin, jos Athoksella ollaan pitempään
* lankaa, neula, pienet sakset ja muutama hakaneula
* paperinenäliinoja
* sadepäivien varalle pieni kokoontaitettava sateenvarjo tai sadetakki
* rahavyö (vaatteiden alla tai päällä kannettava malli) arvotavaroita varten
* pieni taskulamppu
* kamera ja muu valokuvaukseen tarvittava materiaali, jos haluaa ikuistaa matkaa myös näkyvästi (videokamerat eivät ole Athoksella sallittuja)
* matkapuhelin ja laturi
* herätyskello
* mahdolliset lukulasit
* mahdolliset lääkkeet (sairauden edellyttämät ja muut, esim. hiilitabletit, magnesiumtabletit, aspiriini ja hydrokortisoni)
* tarpeelliseksi katsotut hengelliset kirjat, ortodoksien kohdalla ainakin rukouskirja, josta löytyy myös ehtoollisrukoukset.
* mahdollisesti jo Suomesta hankittu Athoksen kartta
* iso vahva muovipussi tai -säkki, johon repun tai rinkan voi laittaa lentomatkan ajaksi, jotta se ei likaannu eivätkä nauhat jää kuljetushihnan väliin ja rikkoonnu.

Edellä mainittu luettelo on laadittu kesäajan pyhiinvaelluksia ajatellen. Aikaisin keväällä ja myöhään syksyllä sekä erityisesti talvella vaatetta tarvitaan enemmän.

Athoksen luostareissa ja skiitoissa on nykyisin generaattoreilla tuotettavaa sähköä ainakin osan päivästä. Näin ollen matkapuhelimet ja muut sähköä tarvitsevat laitteet on mahdollista ladata helposti. Virran voimakkuus Kreikassa on sama kuin Suomessa.

 


Matkaaminen Athokselle

 

Athokselle menijän on ensiksi matkattava Tessalonikiin, jonne Suomesta ei ole suoria lentoja. Malevin konkurssin jälkeen matkustaminen Thessalonikiin on vaikeutunut entisestään, niin että usein perillepääsy edellyttää kahta välilaskua. Paras ja edullisin yhteys täytyy vain kärsivällisesti etsiä tapauskohtaisesti. Jos lennoille haluaa erikoisaterian, se on tilattava lippua hankittaessa tai viimeistään lähtöä edeltävänä päivänä, joskin nykyään ateria on yleensä parhaimmillaankin enää pelkkä sämpylä.

Tessalonikin lentokentältä on viisainta ottaa taksi ja mennä suoraan Ouranoupolikseen, joka on Tessalonikia rauhallisempi ja jossa majoittuminenkin on halvempaa. Tämä on erityisen viisasta, jos kyseessä on ryhmä. Taksiin mahtuu maksimissaan 4 henkeä matkatavaroineen. Taksikyyti maksaa tällä hetkellä noin 150 euroa. Taksin saa yleensä helposti lentokentältä, mutta sen voi myös tilata kentälle jo Suomesta muutamaa viikkoa aikaisemmin. Pitkän kokemuksen perusteella seuraavat henkilöt ovat sekä luotettavia että miellyttäviä:

Konstantinos Papazoglou
Puhelin ja fax: +30-23770-71 074 ja +30-6944-277 477

Georgios Sykiotis
Puh. 23770-22 297 ja 6944-270 127
E-mail: sikiotis[at]ierissos.com

Molemmat puhuvat myös englantia. Mikäli he eivät pääse itse tulemaan, he voivat järjestää tilalleen jonkun toisen luotettavan taksinkuljettajan. He asuvat Athoksen lähellä Ierissoksen seudulla, mutta tulo sieltä ei nosta matkan hintaa.

Toinen vaihtoehto Ouranoupolikseen menolle on bussi, mikä tosin käytännössä edellyttää ensin matkaamista taksilla Halkidikiin bussiasemalle (”KTEL Halkidikis”), joka sijaitsee nykyään vaikeasti löydettävässä paikassa Halkidikin valtatien varressa, yli 10 kilometrin päässä kaupungin keskustasta. Asemalla ei ole osoitettakaan. Sen vieressä on iso huonekaluliike ”Marmaridis” ja ympärillä monia autoliikkeitä. Päivän viimeinen bussi Ouranoupolikseen läh­tee klo 17:45. Matkan hinta on 12,40 euroa. Asemalta voi myös ostaa edestakaisen bussilipun, joka on 15% edullisempi kuin kaksi yksisuuntaista lippua ja se on voimassa kuukauden. Mat­ka kestää lähes 2½ tuntia. Lippua ei tarvitse varata etukäteen. Halkidikin bussiaseman puhe­linnumero on +30-2310-316555, 316565, 316575 ja sen internetsivut löytyvät osoitteesta www.ktel-chalkidikis.gr. Sivuilla on hyödyllistä tietoa erityisesti niille, jotka uskaltautuvat menemään asemalle bussilla keskustasta. Tessalonikissa voi toki yöpyäkin, jos pelkää mat­kantekoa liian raskaaksi lennon jälkeen. Aamun ensimmäiset bussit Ouranoupolikseen lähte­vät aamulla klo 05:30 (ei lauantaisin ja sunnuntaisin) ja 06:15, mutta ne ovat myös käytännös­sä ainoat, joilla ehtii Athokselle saman päivän aikana.

Mikäli Ouranoupolikseen päättää mennä edellä mainituilla takseilla, matkan varrella voi halutessaan pistäytyä Pyhässä Evankelista Johannes Teologin naisluostarissa Surotissa, jossa on Pyhän Arsenios Kappadokialaisen pyhäinjäännökset ja Pyhän Vuoren vanhus Paisioksen hauta. Paikasta on lyhyessä ajassa tullut merkittävä pyhiinvaelluskohde, jossa kreikkalaisten lisäksi käy runsaasti ulkomaalaisiakin lähinnä rukoilemassa isä Paisioksen haudalla. Runsaan puolen tunnin pysähdys siellä nostaa taksimaksun hintaa noin 10 eurolla. Asiasta on kuitenkin hyvä sopia etukäteen, jotta kuljettajat tietävät huomioida sen päiväohjelmassaan.

Surotin luostari on auki kesäaikana (huhtikuu-syyskuu) klo 10–13 ja 16–19 ja talviaikana (lokakuu-maalis) klo 10–13 ja 15–18, mutta nykyisin se on suljettu keskiviikkona ja perjantaina ympäri vuoden. Luostariin voi kuitenkin soittaa etukäteen ja vielä varmistaa sen aukiolo. Luostarin puhelinnumero on +30-23960-41320 ja fax +30-23960-21594. Mikäli luostari ennakkotiedosta poiketen kuitenkin sattuu olemaan kiinni, portilta kannattaa soittaa numeroon 23960-41315.

 

 

Majoittuminen ja ruokailu Ouranoupoliksessa

 

Ouranoupoliksessa on runsaasti hotelleja: suuria ja pieniä, ylellisiä ja vaatimattomia. Monet niistä ovat kuitenkin pyhiinvaellusmatkaa ajatellen hieman etäällä kaupungin keskustasta.

Athokselle menevien kenties yleisimmin käyttämä hotelli on Zeus. Se sijaitsee aivan Ouranoupolin keskustassa, joten Athos-toimisto, Athos-laiva ja tavernat ovat kaikki vain pienen kävelymatkan päässä. Hotellissa on 20 melko hyvätasoista huonetta, joissa on ilmastointi, TV sekä suihku ja WC. Se on moniin paikallisiin hotelleihin nähden edullinen. Jos sinne ottaa yhteyttä, kannattaa mainita, että on menossa pyhiinvaellukselle Athokselle, sillä hotellin omistaja on itsekin Athoksen ystävä. Huoneiden normaalihinnat ovat: 50 e (2 hh), 35 e (1 hh) sisältäen aamiaisen. Hotellissa puhutaan englantia. Sen yhteystiedot ovat:

Ksenios Zeys hotel
Osoite: Ouranoupoli, 63075 Halkidiki
Puh: +30 23770 71274
Fax: +30 23770 71185
E-mail: zeus[at]ouranoupoli.com
Internetsivut: www.ouranoupoli.com/zeus

Vaihtoehto niille, jotka haluavat minimoida kustannukset, on vierasmajatasoinen perhehotelli, jolla ei ole varsinaista nimeä. Sen omistaa Maria Girlou (Katsifou) ja Kostas Girlos. Tämäkin hotelli sijaitsee aivan Ouranoupoliksen keskustassa, edettäessä Ouranoupoliksen keskustaa hallitsevalta tornilta n. 150 metriä rannan suuntaisesti kohti Athosta. Se on toiseksi viimeinen talo kadulla, ja sitä vastapäätä tien toisella puolella on pieni kalaravintola. Rakennuksen edessä on kyltti: ”Enoikiazomena domatia; Rooms to let”.

Hotellissa on 5 huonetta (2–3 h), joissa on ilmastointi, TV sekä suihku ja WC. Huoneet ovat selvästi vaatimattomampia kuin Zeuksen, mutta ne menettelevät hyvin niille, jotka eivät kaipaa pyhiinvaellusmatkallaan ylellisyyttä. Varattaessa kannattaa pyytää huonetta meren puolelta, josta on upeat näkymät rannalle. Hotellista voi myös pistäytyä kätevästi uimassa, sillä sen edessä on hyvä ja rauhallinen uimaranta. Huoneen hinta vaihtelee hieman vuodenajan mukaan, mutta on 2 henkilön kohdalla keskimäärin 30 euron paikkeilla. Hintaan ei sisälly aamiaista eikä sitä ole tilaamallakaan saatavissa. Huoneesta kannattaa kysyä tarjousta ja tällöin heidän pyynnöstään mainita, että Hannu (Ioannis) Pöyhönen on suositellut hotellia.

Perhehotellissa ei valitettavasti puhuta muita kieliä kuin kreikkaa, mutta muutamalla yksinkertaisella etukäteen opetellulla lauseella asiat selvinnevät. Mikäli hotellin kaikki huoneet on varattu, rva Maria Girlou (Katsifou) voi järjestää viereisestä, täsmällisesti samanlaisesta per­hehotellista majoituksen vastaavalla hinnalla. Puheena olevan perhehotellin puhelinnumero on: 23770-71116 ja 23770-71229.

Kolmas kyseeseen tuleva vaihtoehto majoittumiseen Ouranoupoliksessa on perhehotelli Akro­giali, joka sijaitsee sekin samalla rantakadulla, vain 100 metrin päässä tornista. Hotelli on hie­man tasokkaampi kuin edellä mainittu perhehotelli, mutta myös selvästi kalliimpi ja samalla vähän epäsiistimpi. Huoneiden hinnat ovat olleet kesäkuun alusta syyskuun loppuun kuukau­desta riippuen 35–40 e (1 hh), 40–60 e (2 hh) ja 60–80 e (3 hh) sekä talvikuukausina 25 e (1 hh), 35 e (2 hh) ja 45 e (3 hh). Hintoihin ei sisälly aamiaista, mutta se on saatavissa tilauksesta 5 euron lisähintaan. Hotellissa puhutaan myös englantia ja saksaa. Hotellin puhelinnumero on +30-23770-71201 ja +30-23770-71618, fax +30-23770-71310 ja matkapuhelin +30-6973-898 888. Akrogialiin voi olla yhteydessä myös sähköpostin välityksellä (info[at]ouranoupolis-akrogiali.gr). Monia muitakin majoitusvaihtoja löytää nykyään helposti internetin kautta.

Ruokapaikkoja Ouranoupoliksessa, joka kesäaikana suorastaan tulvii turisteja, on vieri vieressä. Tunnelmallisimmat ovat varmasti Ouranoupoliksen tornin luota alkavan, rantaa myötäilevän kävelytien varrella. Sen edullisimmat tavernat löytyvät tien loppupäästä. Käytännössä kaikkien Ouranoupoliksen tavernoiden hinnat ovat kovan kilpailun vuoksi melko samanlaiset. Yllätyksen laskua maksettaessa voi lähinnä aiheuttaa kilohinnalla ostettu kalaruoka, sillä kala on Kreikassa lihaa selvästi kalliimpaa.

 

 

Lähtö Ouranoupoliksesta Athokselle

 

Athokselle menevän on lähtöaamuna lunastettava Ouranoupoliksesta Athos-viisumi ja laivalippu, sillä Athokselle pääsee vain laivalla. Ne saadaan kahdesta lähellä toisiaan olevasta toimistosta.

Athos-viisumi lunastetaan Ouranoupoliksen Athos-toimistosta, joka sijaitsee noin 300 metriä Ouranoupoliksen keskustasta, edettäessä kaupungin pääkatua merestä poispäin eli mantereen suuntaan. Se on pienen tien varressa, joka on laskeutuu kohtisuoraan rantaa kohti välittömästi ennen autojen maksullista paikoitusaluetta, vasemmalla puolella noin 20 metrin päässä risteyksestä. Toimiston oven yläpuolella lukee ”Iera Epistasia Agiou Orous Atho. Grafeion proskyniton. Holy Executive of the Holy Mount Athos – Pilgrims’ Bureau”.

Toimisto on auki päivittäin klo 7:30–14:00. Paikalla on syytä olla viimeistään klo 8:30. Toimistossa puhutaan englantia. Sieltä saatavan Athos-viisumin hinta on aikuisilta ortodokseilta 25 euroa, aikuisilta toisuskoisilta 35 euroa ja lapsilta (alle 12 vuotta) 10 euroa, papeille ja munkeille se on ilmainen. Viisumilla vierailija saa kussakin luostarissa ilmaisen yösijan ja ruuan vuorokauden ajaksi, minkä jälkeen hänen yleensä edellytetään jatkavan matkaansa muualle. Viisumin tulot menevät Pyhän Vuoren keskushallinnon kuluihin eivätkä majoittavil­le luostareille. Siksi vierailijan on korrektia, vaikka sitä ei edellytetäkään, jättää vähän rahaa myös luostareihin, ettei muodostuisi niille taloudelliseksi rasitteeksi.

Athos-viisumi myönnetään kaikissa tapauksissa neljäksi vuorokaudeksi. Mikäli Athoksella haluaa olla pidempään, viisumille pitää anoa jatkoaikaa Karieksesta, keltaisesta Pyhän Neuvoston (Iera Koinotis) rakennuksesta, joka sijaitsee vastapäätä Protatonin kirkkoa. Jatkoajan saaminen ei ole ylivoimaisen vaikeaa, mikäli pidemmälle oleskelulle on osoittaa selkeä peruste, esimerkiksi kirkollinen tai tieteellinen kiinnostus. Tässä yhteydessä kannattaa esittää piispallinen suosituskirje, jos sellainen on käytettävissä. Ortodoksiseen kirkkoon kuuluminen on myös selkeä etu. Jatkoajan myöntää Pyhän Vuoren korkein luostarihallinnon edustaja eli Protos ja sen saa maksutta yleensä tunnin sisällä. Myös luostarinjohtajat voivat antaa luvan oleskelun pidennykselle mutta vain omassa luostarissaan.

Ouranoupoliksen Athos-toimistoon voi tarvittaessa soittaa. Sen puhelinnumero on 23770- 71421 ja 23770-71422.

Heti viisumin saamisen jälkeen on syytä mennä lunastamaan varausnumeroa vastaan aiemmin varattu laivalippu Athos-laivojen toimistosta. Siellä pitää olla viimeistään klo 08:45, koska sen jälkeen vapaiksi jääneitä paikkoja aletaan myydä niille, jotka jostain syystä eivät ole tehneet etukäteisvarausta. Toimisto sijaitsee Ouranoupoliksen kapealla rantatiellä, jonne pääsee Athos-toimistosta kätevästi laskeutumalla sen editse kulkevaa tietä vielä noin 50 metriä ja etenemällä sitten rannan suuntaisesti vasempaan. Toimisto on 4. liiketila vasemmalla ennen rantatien päättymistä. Sen edessä on pyöreä kyltti, jossa lukee ”Agioreitikes grammes; nautiki eteria”. Toimiston yhteystiedot ovat:

Agioreitikes grammes n.e.
63075 Ouranoupoli Halkidikis
Puhelin: 23770-71149 (Ouranoupolis) ja 23770-21041 (Ierissos)
Fax: 23770-71016
E-mail: agioreit[at]otenet.gr

Laivatoimistossa puhutaan englantia. Lipun hinta on 7,50 euroa matkattaessa päätepisteeseen Dafniin, mutta laivasta voi nousta pois jo ennen sitä missä luostarissa tahansa. Toimisto on auki kaikkina päivinä klo 8:30–19:00.

Athos-laiva (yleensä ”Agios Panteleimon” tai ”Aksion estin”) lähtee Ouranoupoliksen tornin vieressä olevalta laiturilta kaikkina viikonpäivinä klo 09:45 ja saapuu Dafniin klo 12 mennessä. Vaikka valtaosa pyhiinvaeltajista käyttääkin tätä yhteyttä, Athokselle pääsee muillakin laivoilla. Ouranoupoliksesta lähtee Dafniin saman yhtiön pikavene ”Sofia” joka päivä klo 08:45 ja klo 10:40, jos haluaa matkata nopeammin. Matka Dafniin maksaa sillä 13 euroa. Ouranoupoliksesta lähtee myös Microathos-yhtiön laiva ”Agia Anna” viikon arkipäivinä klo 06:30, lauantaina klo 07:00 ja sunnuntaina klo 10:30. Sen reitti ulottuu aina Kausokalivian skiitalle asti (perillä klo 09:30) lauantaita ja sunnuntaita lukuun ottamatta, jolloin päätepisteenä on Pyhän Annan skiitta (perillä klo 13:10). Ken haluaa käyttää tätä yhteyttä, hänen pitää informoida siitä hyvissä ajoin Tessalonikin Athos-toimistoa, koska Athos-viisumi toimitetaan silloin laivalle poikkeuksellisen varhaisesta ajankohdasta johtuen. Samalla Tessalonikin Athos-toimisto välittää laivahenkilöstölle tiedon matkustajista, minkä takia erillistä lippuvarausta ei tarvita. Saman laivayhtiön pikavene ”Mikra Agia Anna” lähtee sekin Ouranoupoliksesta maanantaista lauantaihin klo 08:00 ja 11:45 sekä sunnuntaina klo 08:30 ja 11:00 matkaten peräti Suureen Lavraan saakka (perillä klo 09:25 ja 13:15), joskin sunnuntaina sinne jatkaa vain myöhäisvuo­ro (perillä 12:25), kun taas varhaisvuoro päätyy Pyhän Annan skiitalle (perillä klo 09:25). Sekä Agia Anna että Mikra Agia Anna pysähtyvät ensimmäisen kerran vasta Dafnissa ja sen jälkeen kaikkien luostarien ja muiden suurempien paikkojen (Pyhän Annan skiitta, Karuria, Kerasia ja Kausokalivia) satamissa.

Sekä Agia Annalla että Mikra Agia Annan varhaisvuorolla matkustettaessa Athoksella olon ensimmäistä päivää saa jatkettua melko paljon, mutta hyöty on usein varsin suhteellinen, sillä luostarit alkavat majoittaa pyhiinvaeltajia tavallisesti vasta puolenpäivän jälkeen. Eniten iloa näistä vuoroista on silloin, kun halutaan päästä luostariniemimaan eteläkärjen skiitoille heti tulopäivänä.

Athokselle pääsee myös niemimaan itäpuolelta, Ierissoksesta, josta liikennöivä Agioreitikes grammes-yhtiön pikavene ”Agios Athanasios” lähtee kaikkina viikonpäivinä klo 08:35 matkaten aina Suureen Lavraan asti (perillä 10:30) ja pysähtyen sään salliessa kaikissa edeltävissä luostareissa. Vaihtoehto on ainakin kokemattomalle hankala ja myös epäluotettava, sillä niemimaan itäpuolen meri on altis myrskyille. Kovan merenkäynnin vuoksi merenkulkuviranomaiset saattavat kieltää laivan lähdön, mikä ei tosin ole mahdotonta niemimaan länsipuolellakaan erityisesti talvikuukausina. Myös Ierissoksesta lähdettäessä Tessalonikin Athos-toimistoa täytyy informoida etukäteen, koska viisumit toimitetaan silloinkin laivalle. Mikäli kovan merenkäynnin vuoksi Ierissoksesta ei lähde laivaa Athokselle, on hyvä huomata, että sieltä ehtii vielä Ouranoupoliksesta lähtevään laivaan ainakin taksilla.

Lopuksi kannattaa todeta, että erityisesti ensikertalaisen on viisasta suosia selkeitä ratkaisuja, minkä lisäksi pikaveneissä on monesti hiostavaa eikä niissä juurikaan näe maisemia. Athoksen pikaveneiden käyttöä suunnittelevan on myös syytä huomioida, että niihin täytyy aina tehdä paikkavaraus, Agioreitikes grammes-yhtiön tapauksessa viimeistään edellisenä päivänä, kun taas Microathoksen kohdalla jopa viikkoa aiemmin. Microathoksen toimiston puhelunnumero on 23770-71400 ja 6995-105105, minkä lisäksi varaus voidaan – ainakin yhtiön tiedotteen mukaan – tehdä myös sähköpostitse: mat-res[at]otenet.gr.

 

 

Liikkuminen Pyhällä Vuorella

 

Athosvuorella voi liikkua kävellen, laivalla ja autolla. Perinteiseen pyhiinvaellukseen soveltuvin tapa on tietysti pientä vaivaa vaativa kävely, joskaan lyhyessä ajassa näin ei ehdi moniin paikkoihin. Kuitenkin jo Athoksen luonto on oma hengellinen kokemuksensa, sillä sen keskellä on aistittavissa poikkeuksellinen rauha.

Luostareiden välillä on teitä ja usein myös merkittyjä polkuja. Athoksen polut ovat kauniita, mutta niillä liikkuessa kannattaa olla tarkkaavainen, erityisesti risteyskohdissa. Koska niitä käytetään nykyisin verrattain vähän, punainen värimerkintä tai kohteesta kertova kyltti saattaa löytyä jonkin rehevöityneen oksan takaa tai muusta katseen vaikeasti tavoittamasta paikasta. Mikäli kävijä haluaa liikkua Athoksella kävellen, hän voi ostaa itselleen käsin veistetyn puisen matkasauvan, joka helpottaa matkantekoa erityisesti epätasaisessa maastossa ja on mukava matkamuistokin kotiin tuotavaksi. Niitä on saatavilla sekä Ouranoupoliksesta että Dafnista ja Karieksesta. Keppi on lisäksi turvana käärmeitä vastaan, joskin myös kyypakkaus kannattaa hankkia paljon patikoitaessa – varmuuden vuoksi.

Myös laivoja kannattaa käyttää erityisesti vierailtaessa Pyhän Vuoren länsirannikon luostareissa. Dafnista lähtee yhteysalus Agia Anna länsirannikon eteläisimpiin luostareihin arkisin klo 08:05 ja 12:45, lauantaisin klo 08:35 ja 12:15 ja sunnuntaisin klo 12:15 pysähtyen kaikissa niissä. Laivan päätepiste on viikon arkipäivinä Kausokalivian skiitta (perillä klo 09:20 ja 14:15), mutta Pyhän Annan skiitta lauantaina (perillä klo 09:50 ja 13:10) ja sunnuntaina (perillä klo 13:10). Laiva lähtee välittömästi paluumatkalle Dafniin, jonne se saapuu viikon arkipäivinä klo 11:10 ja 15:30, lauantaina klo 11:10 ja 14:15 ja sunnuntaina klo 14:15. On kuitenkin hyvä tietää, että paluumatkalla myöhempi vuoro saa pysähtyä Kausokalivian ja Dafnin välillä olevissa luostareissa vain jättääkseen matkustajia eli niistä ei voi nousta kyytiin ilman erillistä ja vaikeasti saatavaa lupaa. Myös pikavenettä Mikra Agia Anna voi harkita erityisesti matkattaessa Suuresta Lavrasta Dafniin kuitenkin vain tehtyään paikkavarauksen viikkoa aiemmin (puh. 23770-71400 ja 6995-105105). Se lähtee Suuresta Lavrasta maanantaista lauantaihin klo 09:30 ja 13:20 ja sunnuntaina klo 12:30 ja on perillä Dafnissa maanantain ja lauantain välisinä päivinä klo 11:00 ja 14:10 ja sunnuntaina klo 13:10. Sunnuntain varhaisvuoron Mikra Agia Anna tekee lyhennettynä lähtien Pyhän Annan skiitalta klo 09:30 saapuen Dafniin klo 10:00. Dafnista pohjoisimpiin länsirannikon luostareihin puolestaan pääsee kätevästi Ouranoupolikseen menevällä suurella laivalla, joka lähtee Dafnista aikataulun mukaan klo 12:10.

Athoksen itäpuolella on mahdollista käyttää pikavenettä ”Agios Athanasios”. Se saapuu Ierissoksesta Vatopediin noin klo 10:00 ja päätepisteeseensä Suureen Lavraan klo 10:30, josta se lähtee välittömästi paluumatkalle saapuen Ierissokseen klo 13:00. Pikavene pysähtyy sään salliessa kaikissa matkan varrella olevassa luostareissa ja sen käyttö edellyttää viimeistään edellisenä päivänä tehtyä paikkavarausta laivayhtiö Agioreitikes grammes toimistosta (puh. 23770-21041 ja 23770-71149). Pikaveneen tarkkoja aikatauluja kannattaa kysyä kunkin luostarin isiltä, joilla on niistä paras kokemus.

Pyhällä Vuorella liikennöi myös autoja. Dafnin ja Karieksen välillä on olemassa säännöllinen bussiliikenne kerran päivässä. Linja-auto Dafnista Kariekseen lähtee käytännössä heti Ouranoupoliksen laivan saavuttua eli pian klo 11:30 jälkeen, ja matka kestää vajaan tunnin. Karieksesta Dafniin puolestaan lähtee kaksi linja-autoa, ensimmäinen klo 10:15 ja toinen klo 10:30, joilla on yhteys Ouranoupoliksen laivaan. Bussimatkan hinta yhteen suuntaan on 3 euroa, ja lippu ostetaan rahastajalta autossa. Autoon kannattaa koettaa selvitä mahdollisimman hyvissä ajoin, sillä Dafnin ja Karieksen välinen tie on jyrkkä ja kiemurteleva, joten seisominen on hankalaa. Bussin kaksi ensimmäistä penkkiriviä on varattu papeille ja munkeille.

Kävijä voi käyttää myös ns. Athos-takseja, jotka ovat käytännössä minibusseja. Niihin mahtuu maksimissaan 13 henkeä matkatavaroiden kanssa. Athos-takseja on kymmenisen kappaletta ja ne muodostavat keskenään osakeyhtiön. Kuljettajat ovat etupäässä entisistä itäblokin maista tulleita maallikkoja, jotka oman kielensä lisäksi osaavat lähinnä vain kohtuullisesti kreikkaa.

Athos-taksit odottavat Dafnista tulevaa bussia ja vievät pyhiinvaeltajat eri luostareihin. Nykyään jo bussissa kuulutetaan millä numerolla varustettu auto menee minnekin. Autot lähtevät Karieksen edessä olevalta aukiolta, jonne bussit saapuvat. Yleensä ne täyttyvät matkustajista, jotka jakavat matkan kokonaiskustannukset keskenään. Normaalisti matka Athos-taksilla on suunnilleen saman hintainen kuin reittipikaveneellä. Matkustaminen Athoksella ”taksilla” ei ole erityinen nautinto, sillä alueen tiet ovat pääasiallisesti huonokuntoisia hiekkateitä. Autoon kannattaa koettaa selvitä nopeasti.

Pyhiinvaeltajat voivat varata Athos-taksin myös omaan käyttöönsä. Se tehdään Athos-taksien toimistosta (Grafeio kiniseos autokiniton), joka sijaitsee aivan Karieksen keskustassa, vastapäätä sekatavarakauppoja. Toimiston puhelin on: (+30-)23770-23266 (kiinteä) ja 6944-302451 (GSM). Varauksen teossa varmasti tarvittaessa auttavat luostarin isät. Toimistossa on myös fax: (+30-)23770-23879. Varaus kannattaa tehdä jo edellisenä päivänä, mutta taksin voi onnistua saamaan käyttöönsä nopeastikin, erityisesti Karieksesta lähdettäessä.

Athos-taksilla voi käytännössä matkustaa Pyhän Vuoren alueella melkein mistä minne tahansa. Seuraavat esimerkit antavat jonkinlaisen kuvan taksin käytön kustannuksista Pyhällä Vuorella:

Karies–Iviron 25 e
Karies–Suuri Lavra 70 e
Karies–Vatopedi 40 e
Karies–Dafni 45 e

Hinta on vakio riippumatta matkustajien määrästä eli se jakautuu henkilömäärän mukaan. Pienimmillään hinta on kuitenkin kymmenesosa matkan kokonaiskustannuksista, vaikka matkustajia olisi enemmänkin kuin 10 johtuen varmasti siitä, että huonoilla teillä raskas lasti kuluttaa autoa suhteellisesti enemmän.

Athos-taksi on järkevä tapa liikkua erityisesti silloin, kun yhdessä matkaan lähtenyt ryhmä on kohtuullisen iso ja aikaa pyhiinvaellukseen on käytettävissä vähän. Niillä liikuttaessa on myös mahdollisuus pysähtyä matkan varrella olevissa luostareissa, jos kuljettajalla on kärsivällisyyttä ja aikaa siihen. Odotusmaksu on nykyisellään 10 euroa tunnilta. Vuokrattaessa taksi omaan käyttöön ja haluttaessa pysähdellä matkalla kannattaa lähteä liikkeelle mahdollisimman aikaisin, sillä Athos-taksien on yleensä oltava Karieksessa ennen Dafnista tulevaa bussia. Mikäli taksin käyttöaika venyy yli puolenpäivän, kuljettajalla on oikeus veloittaa ryhmää täyden päivätaksan mukaan, joka on 220 euroa. Sillä hinnalla siis ryhmän on mahdollisuus nähdä Athosta oman mielensä mukaan vaikka aamusta iltaan.

 

 

Pukeutuminen, kuvaaminen ja käyttäytyminen luostareissa

 

Athoksella ei ole missään lupaa liikkua shortseissa eikä hihattomissa T-paidoissa. Myös korvakorut miehillä ovat kiellettyjä, minkä eräs poliisin kanssa vaikeuksiin joutunut suomalainen pyhiinvaeltaja on pyytänyt lisäämään näihin ohjeisiin... Ainakin kirkkoon mentäessä on hyvä käyttää hillittyjä pitkiä housuja eikä esimerkiksi verryttelyhousuja. Paidoista kirkkokäytössä parhaita ovat pitkähihaiset paidat. Muuallakin käytettävissä paidoissa hihojen olisi hyvä ulottua lähelle kyynärpäätä. Erityistä huolellisuutta pukeutumisessa odotetaan Pyhällä Vuorella papiston jäseniltä. Luostarien pihapiirissä ja varsinkin jumalanpalveluksissa on syytä pukeu­tua päällysviittaan ja kamilafkaan.

Jalkineiksi maastoon kannattaa ottaa hyvin jalkaan istuvat, paksupohjaiset ja pitävät lenkkitossut. Kesäaikaan luostareissa käteviä ovat ilmavat sandaalit. Peseytymisen kannalta lisäksi kätevät ovat vettä kestävät tossut, joita voi käyttää myös liikuttaessa sisätiloissa.

Pyhiinvaeltajan on myös syytä kiinnittää huomiota säädylliseen pukeutumiseen luostareissa mennessään päiväsaikaan pesulle tai yöaikaan tarpeelle. Athoksen luostarien säädösten mukaan käytävillä ja pesutiloissa (lukittavaa WC:tä ja suihkuhuonetta lukuun ottamatta) ei saa esiintyä alasti eikä edes puolittain alasti. Lämpimästä säästä huolimatta oikea asu yöaikaan sekä huoneessa että erityisesti käytävillä on yöpuku eivätkä pikkuhousut.

Omat alkoholijuomat – seurustelujuomiksi tarkoitetut viinitkin – ovat Pyhän Vuoren luostareissa ymmärrettävästi kiellettyjä. Vastaavasti uiminen on ankarasti kielletty Pyhällä Vuorella, samoin videokameralla kuvaaminen. Mikäli videokameroita on mukana, ne saatetaan takavarikoida Dafnissa matkan ajaksi.

Myös valokuvaamiselle luostarimuurien sisäpuolella on joissakin paikoissa rajoituksia, jotka yleensä ilmenevät ulkoportin läheisyyteen kiinnitetystä kyltistä. Mikäli kieltokylttiä ei näy, kuvaamiselle ei pitäisi olla estettä, kunhan ei kuvata luostarin asukkaita. Kuvaaminen luostarin kirkossa ilman erillistä lupaa on kuitenkin aina kielletty, siis myös palvelusten ulkopuolella.

Yleisestikin jokaisen Athoksella kävijän kannattaa aina muistaa, että hän edustaa siellä omaa kansaansa. Niinpä meistä itse kustakin syntyvän vaikutelman perusteella jälkeemme tulevien suomalaisten on joko helpompi tai vaikeampi päästä luostarien vieraiksi.

 

 

Osallistuminen jumalanpalveluksiin

 

Pyhän Vuoren luostarit edellyttävät, että vierailu Athokselle on pyhiinvaellus, minkä vuoksi ainakin ortodoksin on syytä osallistua luostarin jumalanpalveluksiin. Valtaosaltaan jumalanpalvelukset Pyhällä Vuorella toimitetaan yöaikaan. Puoliyöpalvelus, aamupalvelus, hetket ja liturgia muodostavat yhden yhtenäisen kokonaisuuden, joka alkaa vuodenajasta ja luostaristakin riippuen yleensä klo 01.00–04.30 välillä. Öinen jumalanpalvelus kestää keskimäärin 4–5 tuntia. Useimmiten luostarin isät herättävät pyhiinvaeltajat ennen öisen jumalanpalveluksen alkua tai vähintään ennen liturgian alkua. Palveluksen jälkeen syödään monesti jo lounas.

Illan jumalanpalvelus koostuu yhdeksännestä hetkestä ja ehtoopalveluksesta, ja se alkaa vuodenajasta riippuen yleensä klo 15:00–18:30 välillä. Tämän suunnilleen tunnin mittaisen palveluksen jälkeen on tavallisesti päivällinen, mitä seuraa heti kirkossa toimitettava lyhyehkö pieni ehtoonjälkeinen palvelus, jonka sisällä luetaan akatistoshymnin ilotervehdykset.

Pieni ehtoonjälkeinen palvelus toimitetaan kirkon keskiosassa, narteksissa. Yleensä heti sen alkaessa kirkon etuosassa, kirkkosalissa, otetaan esille luostarin pyhäinjäännökset pyhiinvaeltajien kunnioitettaviksi. Hetki on yksi Athoksen pyhiinvaellusten päivittäisistä kohokohdista, minkä ensikertalainenkin havaitsee nopeasti. Suudellessaan pyhäinjäännöksiä luostarissa kävijä pääsee suoraan yhteyteen monien Kirkon suurten pyhien kanssa. Koska paikalla on aina paljon kansaa ja kuuleminen on vaikeaa, kannattaa rohkeasti kysyä papilta uudelleen ennen omaa vuoroaan, keiden pyhäinjäännöksistä on kyse.

Pienen ehtoonjälkeisen palveluksen päättyessä käsillä onkin jo auringonlaskun aika, jolloin luostarin portit suljetaan. Tällöin pyhiinvaeltajien on syytä hiljalleen vetäytyä huoneisiinsa ja alkaa valmistautua yöllä toimitettavaan palvelukseen. Ellei uni tule, on syytä antaa mahdollisuus lepoon ainakin muille huoneessa oleville ja välttää kaikkea turhaa puhetta.

Pyhä Vuori on maailman ainoa paikka, joka on aina ollut kokonaisuudessaan ortodoksinen. Siellä on säilytetty meidän aikaamme asti monia varhaiskristillisiä tapoja, jotka ajan myötä ovat kadonneet muualta. Niinpä ei-ortodoksit eivät voi osallistua siellä kaikkeen samalla tavalla kuin monesti kotimaassaan. Hän ei esimerkiksi voi osallistua Ehtoolliseen, ei ottaa liturgian jälkeen kirkkoleipää (antidoria) eikä nauttia pyhitettyä vettä. Koska protestanttiset kirkot eivät tunnusta pyhiä eivätkä arvosta ikoneita, niiden jäsenten ei liioin odoteta suutelevan pyhäinjäännöksiä eikä ainakaan palvelusten aikana ikoneita. Yleensä Pyhällä Vuorella toisuskoiset ohjataan kirkon keskiosaan, narteksiin, joka on vanhastaan ollut kasteoppilaiden paikka, mutta joissain luostareissa heidän ei sallita osallistua jumalanpalveluksiin ollenkaan, koska Kirkon kanonit kieltävät yhteisrukoukset heterodoksien kanssa. Nämä asiat ei-ortodoksin on hyvä tiedostaa jo pyhiinvaellusta suunnitellessaan välttääkseen pettymykset. On kuitenkin syytä korostaa, että Pyhän Vuoren isien menettely ei johdu vihamielisyydestä vaan varhaiskirkon perinteestä. Jokainen kävijä on tervetullut Athokselle, aivan erityisesti ortodoksisuudesta kiinnostuneet toisuskoiset.

 

 

Matkaa helpottavia käytännön tietoja

 

Koko Athosvuorella noudatetaan vanhaa, juliaanista ajanlaskua, joka kulkee 13 vuorokautta jäljessä uutta, gregoriaanista ajanlaskua. Pyhiinvaeltajan kannattaa huomioida tämä, mikäli haluaa mennä Athokselle jonakin tiettynä kirkkovuoden ajankohtana. Lisäksi päivä rytmittyy Pyhällä Vuorella bysanttilaisen ajan mukaan, niin että uusi vuorokausi alkaa auringon laskusta, joka on hetki 0. Koska päivän pituus eri vuodenaikoina vaihtelee, bysanttilaisen ajan ero maailmassa käytössä olevaan aikaan vaihtelee. Lyhimmillään ero on kesällä noin 3 tuntia 15 minuuttia ja pisimmillään talvella noin 7 tuntia. Monesti luostarien vierasmajoissa on kaksi kelloa, joista toinen osoittaa bysanttilaista aikaa ja toinen Kreikan aikaa, joka on sama kuin Suomessa. Jos pyhiinvaeltajalla on mukanaan useampi kello, yhden voi kenties asettaa näyttämään bysanttilaista aikaa, jotta luostarin päivärytmin hahmottaminen on helpompaa.

Luostarin ruokalassa voi törmätä tapoihin, jotka eivät ole tuttuja meille suomalaisille. Niinpä aamuruokailun jälkeen joku munkeista saattaa kulkea kaikkien editse pienen leivän kanssa. Kyseessä on ns. Panagia, liturgiassa käytössä ollut Jumalanäidin muisteluleipä. Jokainen ruokalassa oleva ortodoksi taittaa siitä itselleen pienen palan ja nauttii sen. Joinakin juhlapäivinä ja lauantaisin ruokailun jälkeen ruokalassa oleville voidaan tarjota kolivaa eli muisteluvehnää. Se on kätevintä ottaa pöydältä löytyvään paperiseen lautasliinaan ja nauttia lusikalla. Mysti­nen kilahdus puolestaan ruokailun jo alettua on merkki siitä, että sen jälkeen on lupa nauttia viiniä, jos sellaista on pöydässä.

Kaikki Pyhällä Vuorella kävijät haluavat varmasti hankkia sieltä matkamuistoja. Nykyisin niitä on saatavissa monista luostareista. Luostarien kauppojen lisäksi matkamuistomyymälöitä löytyy runsaasti Dafnista ja Karieksesta. Molemmissa paikoissa on myös posti kirjeiden ja korttien lähettämistä varten. Karieksessa, aivan Protatonin kirkon vieressä, on myös Athoksen ainoa pankki, josta rahapulan yllättäessä voi nostaa pankkikortilla käteistä.

 


Paluumatka Athoksen ulkopuolelle

 

Athokselta poistutaan yleensä länsipuolelta laivalla, joka lähtee Dafnista Ouranoupolikseen aikataulun mukaan klo 12:10. Todellisuudessa lähtö usein viivästyy, joskus puolellakin tunnilla. Matka Ouranoupolikseen kestää yleensä vajaat kaksi tuntia, mikä merkitsee sitä, että sillä mentäessä lähtö Suomeen ei ole mahdollista samana päivänä. Nykyisin edellytetään, että myös paluumatkalle tehdään paikkavaraus etukäteen. Ken tietää paluupäivänsä jo matkalle lähtiessä, voi varata paluulipun Agioreitikes grammes laivayhtiön toimistosta samalla, kun lunastaa menolippunsa. Paluulippu lunastetaan varausnumeroa vastaan Dafnin tulliaseman vieressä olevasta myyntipisteestä, jonka virkailijan kanssa asioidaan seinässä olevan luukun kautta. Paikan löytää helposti, sillä se on lähellä laituria ja sen luokse alkaa kerääntyä ihmisiä hyvissä ajoin ennen laivan lähtöä. Paikan varanneet saavat ensin lippunsa, sitten muut. Kaikki ovat kuitenkin varmaan aina päässeet lähtemään. Athoksen sisältä lippua varattaessa kannattaa soittaa laivatoimiston Dafnin puhelinnumeroon 23770-24148.

Dafnista lähtee nykyisin myös kahden eri laivayhtiön pikaveneitä Ouranoupolikseen, jonne ne saapuvat hieman runsaassa puolessa tunnissa, koska ne eivät periaatteessa pysähdy missään. Ensimmäisen laivayhtiön pikavene Sofia lähtee Dafnista joka päivä klo 09:35 ja 12:00, toisen yhtiön pikavene Mikra Agia Anna puolestaan maanantaista perjantaihin klo 11.05 ja 14.45, lauantaisin klo 11:05 ja 14:15 ja sunnuntaisin klo 10:05 ja 13:15. Lippu Sofiaan varataan numerosta 23770-21041, Mikra Agia Annaan taas numerosta 6995-105105. Lippu Sofiaan lunastetaan samasta toimistosta Dafnissa kuin isoonkin laivaan, Mikra Agia Annassa se saadaan laivasta. Pikaveneillä matkattaessa Dafnissa on syytä olla 45 minuuttia aikaisemmin. Matti Myöhäisen on hyvä tietää, että viimeinen yhteys Dafnista Ouranoupolikseen on Agia Anna laivalla arkisin klo 15:45 (perillä klo 17:10), lauantaisin 14.45 (perillä klo 16:15) ja sunnuntaisin 14:30 (perillä 16:10). Agia Annan puhelinnumero on 6947-819885.

Erityisesti niillä, jotka pääsevät käymään Pyhällä Vuorella vain harvoin, voi olla kiusaus venyttää siellä oloaan aina Suomeen lähtöönsä asti. Vaikka pikavenettä ja taksia käyttämällä periaatteessa voikin ehtiä lentokentälle pian puolen päivän jälkeen, on silti aina turvallisinta viettää Tessalonikissa vähintään paluulentoa edeltävä yö, sillä Athoksen ilmat ovat arvoituksellisia ja estävät joskus laivaliikenteen useiksikin päiviksi.

Laivalipun lunastuksen jälkeen kaikki lähtijät joutuvat tullitarkastukseen, jossa halutaan varmistua lähinnä siitä, ettei kukaan yritä salakuljettaa Athokselta luostarien kalleuksia. Lain mukaan Pyhältä Vuorelta ei saa viedä ulos mitään esineitä, joiden ikä on yli 50 vuotta. Pikaveneelle menevät tarkastetaan aina ennen muita.

Ouranoupolikseen menevään laivaan voi nousta muualtakin kuin Dafnista. Ne, jotka tulevat sinne Dafnin pohjoispuolisista luostareista, joutuvat tullitarkastukseen laivalla. He saavat ostaa lippunsa laivalta tarvitsematta etukäteisvarausta.

Ouranoupoliksesta Tessalonikiin mentäessä voi jälleen käyttää joko taksia tai bussia. Mikäli päätyy taksiin, kyydistä kannattaa sopia jo menomatkalla, niin että taksi on valmiina Ouranoupoliksessa laivan saapuessa. Bussilla matkustavillekin on tarjolla välitön jatkoyhteys Tessalonikiin. Yleensä busseja lähtee laivan saavuttua samanaikaisesti kaksi, joista toinen menee Tessalonikiin ilman pysähdyksiä. Taksikyyti Tessalonikin keskustaan maksaa noin 160 euroa.

 

 

Majoittuminen ja oleskelu Tessalonikissa

 

Athoksen pyhiinvaellusmatkojen viimeisen, lentomatkaa edeltävän yön luontevin majoittumispaikkakunta Tessaloniki on Kreikan toiseksi suurin kaupunki, joka kasvaa voimakkaasti. Arvioiden mukaan siellä on nykyisin lähes 2 miljoonaa asukasta. Vaikka Tessaloniki on suurkaupunki, se on kirkollisesti hyvin virkeä ja elinvoimainen. Osaltaan tämä johtuu Athok­sen läheisyydestä, sillä Pyhän Vuoren isät käyvät siellä usein asioimassa, ottamassa vastaan synnintunnustuksia ja pitämässä opetuspuheita.

Hyvä vaihtoehto yöpymiseen Tessalonikissa on Park hotel. Se sijaitsee loistavalla paikalla keskellä kaupunkia, niin että kaikki matkailijan kannalta tärkeimmät kohteet ovat kävelymatkan päässä. Myös hinta-laatu-suhteessa hotelli on erinomainen. Se on 3 tähden (C-luokan) hotelli, mutta parempi kuin monet 4 tähden (B-luokan) hotellit. Hotellista kannattaa pyytää hintatarjousta sen johtajalta rva Victoria Mousiadou’lta, joka tässä yhteydessä on pyytänyt mainitsemaan Hannu (Ioannis) Pöyhösen nimen hyvän tarjouksen saamiseksi. Ellei Tessalonikissa satu olemaan mitään suurtapahtumaa, kahden hengen huoneen sisältäen aamiaisen voi parhaimmillaan saada vain 60 eurolla.

Park hotellin yhteystiedot ovat:

Osoite: Ionos Dragoumi str. 81
Puh. 2310-524 121
Fax: 2310-524 193
E-mail: info[at]parkhotel.com.gr
http://www.parkhotel.com.gr

Tessalonikissa oltaessa kannattaa käväistä ainakin kaupungin suojeluspyhän, Demetrios Mirhanvuodattajan (k. 304), kirkossa. Se sijaitsee vain puolen kilometrin päässä Park hotellista edettäessä hotellin vieressä kulkevaa leveää katua (odos Agiou Dimitriou) hotellin ulko-ovelta katsottaessa oikealle. Kirkon vasemmalla sivustalla, omassa pienessä kappelissaan, on pyhän Demetrioksen pyhäinjäännökset, joista vuotaa voimakkaasti hyväntuoksuista mirhaa. Kirkon kryptassa on nähtävillä hänen marttyyrikuolemansa paikka.

Toinen kirkollisesti ainutlaatuinen paikka Tessalonikissa on pyhän Gregorios Palamaan kirkko, joka on metropoliittakunnan pääkirkko, katedraali. Siellä, vastaavasti kirkon vasemmalla puolella omassa kappelissaan, on Tessalonikin arkkipiispana toimineen pyhän Gregorios Palamaan (k. 1359) pyhäinjäännökset. Ennen Tessalonikin arkkipiispaksi tuloaan pyhä Gregorios Palamas kilvoitteli Pyhällä Vuorella ja puolusti kunnialla ortodoksista uskoa oman aikansa suurissa kirkollisissa kiistoissa. Kirkko on parin kilometrin päässä Park hotellista, lähellä meren rantaa. Yksinkertaisimmin sinne varmasti löytää taksilla. Katuosoite on Agias Sofias 6 (Agias Sofias ja Mitropoleos katujen kulma).

Aivan Tessalonikin keskustassa on paljon muitakin merkittäviä ja vanhoja kirkkoja, joissa kannattaa käydä ajan salliessa, kuten Aheiropoiitos ja Agia Sofia. Niiden sijainti löytyy Tessalonikin kartasta, jollaisen yleensä saa hotellin vastaanotosta ilmaiseksi.

Ruokapaikan löytää Tessalonikista helposti, sillä kaupunki on täynnä erilaisia ravintoloita. Melko tunnelmallinen, edullinen ja hyvä ruokapaikka on ”Taverna 1901”, joka sijaitsee Tessalonikin sataman läheisyydessä. Sen löytää helposti laskeuduttaessa Park Hotellista Ionos Dragoumia vajaan kilometrin verran merta kohti ja käännyttäessä massiivisen Kreikan pankin (Trapeza Ellados) jälkeen oikealle. Siitä ravintola jo näkyykin 100 metrin päässä. Ravintolan osoite on Katouni 9 ja yhteystiedot ovat seuraavat:

Puh. 2310-553 141
Fax: 2310-553 629
www.taverna1901thessaloniki.com

Lentopäivän aamuna aikaa jää vielä melko runsaasti ostosten tekoon. Kaupungin torikorttelit sijaitsevat laskeuduttaessa hotellista puolisen kilometriä merta kohti, pääkadun Egnatian toisella puolella. Sieltä löytää muun muassa Athoksen luostareissa tutuksi tulleita lukumeja. Ortodoksista kirjakauppaa etsivän kannattaa puolestaan mennä ”Jumalanäidin Puutarhaan” (Perivoli tis Panagias), joka sijaitsee torin lähellä, Agia Sofia kirkon kupeesta alkavalla kadulla (Prassakaki 9), joskin englanninkielistä ortodoksista kirjallisuutta löytyy paljon enemmän kotimaasta, ortodoksisesta kirjakauppa Filokaliasta. Muita ostoksia tehdessä on hyvä tietää, että nykyisin Tessalonikin lentokentän tax-free myymälästä saa monia kreikkalaisia tuotteita kilpailukykyisin hinnoin. Siellä on myytävänä athoslaista viiniäkin. Laadukasta ja silti varsin edullista on Mylopotamos, jota löytyy sekä puna- että valkoviininä.

Tessalonikin lentoasemalle kannattaa luonnollisesti matkata taksilla, vaikka sinne liikennöi myös bussi 78, joka lähtee kaupungin rautatieaseman aukiolta (”Sidirodromikos stathmos”). Taksille kannattaa tehdä aikatilaus, koska taksin saaminen ”lennosta” voi joskus olla hyvin vaikeaa, erityisesti sadepäivinä. Parhaiten aikatilaus hoituu hotellin vastaanottovirkailijan kautta, sillä taksikeskukset ottavat hotellien tilaukset vakavammin. Taksimatkan hinta hotelli Parkista lentoasemalle on 25–30 euron paikkeilla. Hintaa ei kannata hämmästellä, vaikka taksamittari näyttää paljon vähemmän, sillä matkan lisäksi asiakasta veloitetaan Kreikassa aikatilauksesta, matkatavaroiden määrästä, mahdollisesta juhlakaudesta ja siitä, että matka alkaa tai päättyy joukkoliikenneasemalle.

 

© Kaikkien Athosvuoren Pyhien Perintösäätiö
Tiedot on päivitetty viimeksi tammikuussa 2013;
kirjoittaja ei vastaa mahdollisesti muuttuneista tai virheellisinä saaduista tiedoista.