Rahankeräyslupa

 

Poliisihallitus on myöntänyt 05.10.2021 Kaikkien Athosvuoren Pyhien Perintösäätiölle rahankeräysluvan (RA/2021/1268), joka on voimassa toistaiseksi. Lupa on voimassa koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

Kaikkien Athosvuoren Pyhien Perintösäätiön tehtävänä on tehdä tunnetuksi Suomessa Athosvuoren kilvoittelijoita ja heidän uskonperintöään, syventää Ortodoksisen kirkon uskon ja ajattelun tuntemusta sekä edistää maassamme Athosvuoren perinteen hengessä tapahtuvaa luostarikilvoitusta.

Luvan perusteella kerättyjen varojen käyttötarkoitus on määritelty seuraavasti:Kerätyt varat käytetään säätiön ylläpitämän ortodoksisen luostarikeskuksen hengelliseen toimintaan, ortodoksisen kulttuurin, ajattelun, perinteiden ja taiteen edistämiseen sekä työhön säätiön luostarikeskuksen ja sen toiminnan kehittämiseksi. Kehittämiskohteita voivat olla esimerkiksi lasten, nuorten, perheiden, ikäihmisten, työttömien ja avun tarpeessa olevien toiminta ja tukeminen, vapaaehtoistyö, koulu- ja harrastustoiminta, koulutus, tapahtumat, neuvonta, virkistystoiminta, tiedotus ja viestintä, kansainvälinen yhteistyö ja uusien toimintamuotojen kehittäminen sekä toimintaan liittyvien kiinteistöjen rakentaminen. Varoilla maksetaan yleishyödyllisestä toiminnasta aiheutuvia välttämättömiä välittömiä kuluja kuten kiinteistön kunnostus-, ylläpito- ja käyttökustannuksia.”

 

pankki: Osuuspankki

tilin omistaja: Kaikkien Athosvuoren Pyhien Perintösäätiö

IBAN: FI54 5680 0020 3322 49

BIC (SWIFT): OKOYFIHH

 

Viestiksi: "Lahjoitus"

Jatkossa lahjoituksia aletaan koota myös yksittäisiin konkreettisiin kohteisiin.