Toimintaesite 2018

 

KURSSIT, SEMINAARIT JA PYHIINVAELLUKSET VUONNA 2018

 

 

Retriitti: teemana hiljaisuus, 2.–4.2.

Vuoden kurssitarjontaan sisältyy neljä retriittiä, joista jokaisella on oma toisiaan täydentävä teemansa. Tämän ensimmäisen teemana on hiljaisuus. Viikonvaihteen aikana etsitään orto¬doksisen kristillisen perinteen pohjalta erityisesti sisäistä hiljaisuutta ja sitä, miten se voi¬daan saavuttaa. Retriitin ohjaajina toimivat pastori Mikko Ylinen, TT Hannu Pöyhönen ja TM Heikki Alex Saulamo. Täysihoitomaksu on 230–260 e majoituksesta riippuen.
Vuoden muiden retriittien ajankohdat ovat 20.–22.4. ja 3.–5.8. ja 26.–28.10. Kaikkiin neljään osallistuva saa viimeisen retriitin ilmaiseksi.

 

Bysanttilaisen ikonimaalauksen kurssi, 16.–18.3.

Kurssilla opetellaan ikonimaalausta bysanttilaisen tekniikan mukaan. Kurssi soveltuu sekä vasta-alkajille että niille, joille bysanttilainen ikonimaalaustekniikka on entuudestaan tuttu. Aihe on vapaavalintainen. Opettajana toimii Heljä-Marja Surcel. Kurssilla opittuja taitoja on mahdollista harjoitella lisää tai jatkaa aloitettua työtä vastaavilla myöhemmällä kursseilla (10.–13.5. ja 16.–18.11.). Täysihoitomaksu on 230–260 euroa majoituksesta riippuen. Ikonilauta ja värit eivät sisälly hintaan.

 

Retriitti: teemana Raamattu, 20.–22.4.

Retriitti perustuu Raamatun lukemiseen ja tutkimiseen. Viikonvaihteen aikana osanottajat lukevat Raamatun tekstejä sekä yksin että yhdessä, minkä jälkeen niistä keskustellaan ryh-mässä etsien myös ratkaisuja vaikeatajuisiin kohtiin. Lopuksi retriitin ohjaajat kokoavat ortodoksisen perinteen kannalta lukukappaleen keskeisimmät näkökohdat yhteen. Retriitin aikana osallistutaan aktiivisesti myös jumalanpalveluksiin, joissa Raamatun lukeminen on keskeinen elementti. Retriitin ohjaajina toimivat pastori Mikko Ylinen, TT Hannu Pöyhönen ja TM Heikki Alex Saulamo. Täysihoitomaksu on 230–260 e majoituksesta riippuen.

 

Vaihtoehtoinen vappu, 28.4.–1.5.

Järjestä itsellesi toisenlainen vappu jumalallisten asioiden parissa! Tapahtuma rakentuu ju¬malanpalvelusten, alustusten, keskustelujen ja kevyen vapaaehtoisen työskentelyn varaan. Aikaa jää myös lukemiselle ja omaehtoiselle liikkumiselle kauniissa keväisessä luonnossa. Täysihoitomaksu on 290–335 e majoituksesta riippuen.

 

Bysanttilaisen ikonimaalauksen kurssi, 10.–13.5.

Kurssilla opetellaan ikonimaalausta bysanttilaisen tekniikan mukaan. Kurssi soveltuu sekä vasta-alkajille että niille, joille bysanttilainen ikonimaalaustekniikka on entuudestaan tuttu. Aihe on vapaavalintainen. Maaliskuun vastaavalle kurssille osallistuneet voivat myös jatkaa silloin aloittamaansa työtä. Opettajana toimii Heljä-Marja Surcel. Täysihoitomaksu on 285–330 euroa majoituksesta riippuen. Ikonilauta ja värit eivät sisälly hintaan.

 

Uskollisia Jumalalle kuolemaan asti. Venäjän uusmarttyyrit, 25.–27.5.

Maantieteellisesti lähellä meitä, itäisessä naapurimaassamme, vainottiin kristittyjä vielä puoli vuosisataa sitten. Kommunistihallinto pyrki tekemään Kirkon ja uskovien elämän vaikeaksi ja hävittämään kristinuskon kokonaan. Näin ei kuitenkaan käynyt Kristukselle loppuun asti uskollisten miesten ja naisten takia, joista Kirkko sai pyhiensä joukkoon monia uusia kirkkaita tähtiä ja taivaallisia esirukoilijoita. Seminaarissa käydään läpi vainojen ajan vaiheita Neuvostoliitossa sekä esitellään joitakin poikkeuksellisen mielenkiintoisia ja merkittäviä veritodistajia uusmarttyyrien hämmästyttävän suuresta joukosta. Luennoitsijat tulevat etupäässä Venäjältä ja heidän venäjäksi pitämänsä luennot tulkataan suomeksi. Luennoille on vapaa pääsy, mutta täysihoitomaksuna yöpyviltä ja majoittuvilta veloitetaan 120–150 e majoitusvaihtoehdosta riippuen. Joka haluaa osallistua seminaarin järjestelykustannuksiin, pyydetään tekemään se lahjoituksen muodossa.

 

Athosvuoren pyhiinvaellus, 4.–12.6.

Kyseessä on pyhiinvaellus miehille Ortodoksisen kirkon hengelliseen keskukseen, jonne on vaikea päästä erityisesti näin pitkäksi aikaa. Matkalla vieraillaan yli 10 luostarissa, skiitassa ja muussa kilvoituspaikassa pääasiassa laivoja ja vuokra-autoja käyttäen. Matkanjohtajana toimii Athoksen pyhiinvaelluksia jo pitkään järjestänyt TT Hannu Pöyhönen. Pyhiinvaelluk¬selle otetaan vain 10 ja sen hinta on 1.600 e sisältäen kaikki matkasta aiheutuvat kulut vir¬vokkeita ja matkamuistoja lukuun ottamatta. Huom! Päivämäärät voivat vielä hieman muuttua lentojen vuoksi.

 

Vaihtoehtoinen juhannus, 22.–24.6.

Tämä kesäinen viikonvaihde tarjoaa kirkollista elämää arvostaville mahdollisuuden viettää juhannusta raittiisti ortodoksisen perinteen hengessä jumalanpalvelusten, alustuksiksi tarkoitettujen lyhyiden luentojen ja keskustelujen merkeissä keskellä luonnonkaunista suomalaista järvimaisemaa. Täyshoitomaksu on 250–290 e majoituksesta riippuen.
 

 

Ikonimaalaus ja boluskultaus, 25.6.–1.7.

Tämän ikonimaalaus- ja boluskultauskurssin aiheena on suosittu mutta vaativa Jumalanäiti Suljettu Puutarha, joka edellyttää hyvin tarkkaa työskentelyä. Opettajana toimii ikonimaalari Liisa Holst, jolta saa lisätietoa kurssista ja jolle myös ilmoittaudutaan (sähköposti: liisa.holst@kolumbus.fi, puh. 040-566 8481). Ilmoittautumiset 13.4.2018 mennessä.

 

 

Seinämaalauskurssi 9.–15.7.

Tämä kurssi toteutetaan ympäristössä, jossa seinämaalausta harjoitetaan käytännössä. Kurssille otetaan enintään 6 ihmistä. Jokainen saa oman teeman samasta aihepiiristä, niin että töistä muodostuu kokonaisuus. Kurssin päätteeksi työt liimataan ikonimaalaamon kappeliin. Opettajina toimivat seinämaalauksesta kokemusta omaavat ikonimaalarit Heljä-Marja Surcel ja Päivi Loikala. Kurssi on erinomainen mahdollisuus saada kosketus seinämaalausperinteeseen mielekkäällä tavalla, jossa maalaus astuu kirkolliseen elämään! Kurssille osallistujan edellytetään harjoittaneen ikonimaalausta aktiivisesti useamman vuoden ajan. Täysihoitomaksu on 470–530 e majoituksesta riippuen.

 

Venäjän puhumisen alkeet, 23.–27.7.

Tavoitteena on oppia puhumaan ja ymmärtämään venäjää tavallisissa arkielämän tilanteissa. Harjoittelemme kielen ääntämistä, puhumista, lukemista ja ymmärtämistä. Opettelemme myös selviämään yksinkertaisista asioista, joihin matkailija joutuu, sekä tutustumme venäläiseen kulttuuriin ja tapoihin. Ennen kurssille tuloa osallistujan olisi syytä tutustua ainakin venäjän kirjaimiin. Opettajana HuK Tarja Kiviniemi. Täysihoitomaksu on 390–430 e majoi¬tuksesta riippuen.

 

Retriitti: teemana Jeesuksen rukous, 3.–5.8.

Retriitissä tutustutaan Ortodoksisen kirkon tehokkaaseen hengelliseen aseeseen, Jeesuksen rukoukseen, jonka jatkuvaan toistamiseen luostarikilvoittelijat pyrkivät mutta jota suositellaan myös maallikoiden käyttöön. Yksityisesti harjoitettavan rukouksen lisäksi retriitin aikana toimitetaan myös Jeesuksen rukouspalveluksia. Retriitin ohjaajina toimivat pastori Taisto Rikkonen, TT Hannu Pöyhönen ja TM Heikki Alex Saulamo. Täysihoitomaksu on 230–260 e majoituksesta riippuen.

 

Ortodoksinuorten kansainvälinen työleiri 13.–19.8.

Leirillä tehdään talkootöitä ryhmässä, osallistutaan päivittäisiin jumalanpalveluksiin sekä keskustellaan hengellistä elämää ja nuorten todellisuutta koskevista aiheista. Tapahtumaan pyritään saamaan nuoria useista maasta, kuten Suomesta, Kreikasta, Venäjältä ja Virosta. Osallistujien edellytetään olevan 17–25 vuoden ikäisiä Ortodoksisen kirkon jäseniä. Suomesta leirille otetaan 5–10 henkeä. Osallistumismaksu täysihoidolla on 210 e.

 

Vanhus Nikonin ikonimaalauskurssi 28.–30.8.

Myös ikonimaalarina hyvin tunnettu vanhus Nikon Athosvuorelta opettaa ikonimaalausta bysanttilaisen menetelmän mukaan. Oppitunneilla ikoniteemaa maalataan vaihe vaiheelta pahville, niin että saatu opetus dokumentoituu hyvin ja on helppo palauttaa mieliin myö-hemminkin. Kurssi sopii niin vasta-alkajille kuin ikonimaalausta aiemmin harrastaneille. Täysihoitomaksu on 250–280 e majoituksesta riippuen.

 

Perhe Kirkon opetuksessa, 31.8.–2.9.

Perheen asema ja rakenne on meidän aikanamme voimakkaasti muuttumassa. Koska perhettä on aina pidetty yhteiskunnan ydinsoluna, ilmiössä on omat vaaransa, minkä lisäksi muutosta ohjaa sekulaari ajattelu ja kristillisestä perinteestä irtautuneet arvot. Tässä seminaarissa paneudutaan laajasti perhetematiikkaan erityisesti Idän kristillisen perinteen valossa huo¬mioiden keskeisesti aikamme ohjaajavanhusten ja viime vuosisadalla eläneiden pyhien opetukset. Seminaariin saapuu tunnettuja puhujia Kreikasta, kuten athoslaiset pappismunkit Nikon (Lazarou) ja Savvas (Karampateas). Seminaari on Athos-Säätiön vuoden päätapahtuma. Luennoille on vapaa pääsy, mutta täysihoitomaksuna yöpyviltä ja majoittuvilta veloitetaan 120–150 e majoitusvaihtoehdosta riippuen. Joka haluaa osallistua seminaarin järjestelykustannuksiin, pyydetään tekemään se lahjoituksen muodossa.

 

Pyhiinvaellus Etelä- ja Keski-Kreikkaan, 7.–14.9.

Athos-Säätiön pyhiinvaellus Kreikkaan suuntautuu tänä vuonna maan etelä- ja keskiosiin. Vierailemme erityisesti Ateenan seudun ja Voloksen luostareissa sekä käymme Evialla Pyhän Johannes Venäläisen pyhiinvaelluskirkossa ja Pyhittäjä Daavidin luostarissa, jonka vuonna 1991 kuollut pitkäaikainen igumeni Jakovos Tsalikis julistettiin vastikään (27.11.2017) pyhäksi. Pyhiinvaelluksen kokonaishinta on 1.600 euroa sisältäen mm. lennot, majoituksen, retket, opastuksen sekä päivittäisistä aterioista aamiaisen ja lounaan. Matkanjohtajina toimivat Hannu ja Anna Pöyhönen. Huom! Päivämäärä voi vielä hieman muuttua lentojen vuoksi.

 

Natalia Aldoshinan ikonimaalauskurssi, 24.9.–2.10.

Moskovan hengellisen akatemian ikonimaalauksen johtavan opettajan Natalia Aldoshinan tämänvuotisen kurssin teemana on Jumalansynnyttäjä Palava Pensas. Kurssipäivä sisältää 7 tuntia ohjattua maalaamista. Ajan voittamiseksi piirros saadaan opettajalta valmiina. Kurssille otetaan 12 opiskelijaa, joiden edellytetään harjoittaneen ikonimaalausta aktiivisesti useita vuosia. Tulkkina toimii Natalia Peräsaari. Kurssin hinta on 690 euroa sisältäen opetuksen, majoituksen ja ateriat, mutta ei ikonilautaa.

 

Athosvuoren syksyn pyhiinvaellus, 3.–10.10.

Kyseessä on pyhiinvaellus miehille Ortodoksisen kirkon hengelliseen keskukseen, jonne on vaikea päästä erityisesti näin pitkäksi aikaa. Matkalla vieraillaan lähes 10 luostarissa, skiitassa ja muussa kilvoituspaikassa pääasiassa laivoja ja vuokra-autoja käyttäen. Matkanjohta¬jana toimii Athoksen pyhiinvaelluksia jo pitkään järjestänyt TT Hannu Pöyhönen. Pyhiinvaellukselle otetaan vain 10 ja sen hinta on 1.600 e sisältäen kaikki matkasta aiheutuvat kulut virvokkeita ja matkamuistoja lukuun ottamatta. Huom! Päivämäärät voivat vielä hieman muuttua lentojen vuoksi.
 

 

Reliefi-ikoneita savesta, 5.–7.10.

Savea on entisaikaan käytetty materiaalina myös ikonien valmistuksessa. Tällä kurssilla pe¬rehdytään saven ominaisuuksiin ja mahdollisuuksiin reliefityylissä ikoneissa. Malleina käy¬tetään varhaiskristillisenä aikana Makedoniassa ja Etiopiassa tehtyjä pyhien kuvia. Opettajina toimivat artenomi Päivi Loikala ja savenvalaja Minna Loikala. Täysihoitomaksu 230–260 e majoituksesta riippuen (materiaali ei sisälly hintaan).
 

 

 

 

 

 

 

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset mielellään sähköpostitse

osoitteeseen

 

 

tai myös puhelimitse numeroon

050-441 2036.