Toimintaesite 2019

 

KURSSIT, SEMINAARIT JA PYHIINVAELLUKSET VUONNA 2019

 

 

 

Vaihtoehtoinen vappu, 30.4.–1.5.

 

Tarjolla toisenlainen vappu kristillisessä hengessä. Tapahtuma rakentuu jumalanpalvelusten, keskustelujen ja kevyen vapaaehtoisen työskentelyn varaan. Täysihoitomaksu on 120–150 e majoituksesta riippuen.

 

Bysanttilaisen ikonimaalauksen kurssi, 3.–8.6.

 

Kurssilla opetellaan ikonimaalausta bysanttilaisen tekniikan mukaan. Kurssi soveltuu sekä vasta-alkajille että niille, joille bysanttilainen ikonimaalaustekniikka on entuudestaan tuttu. Aihe on vapaavalintainen. Opettajana toimii Heljä-Marja Surcel. Täysihoitomaksu on 435–485 euroa majoituksesta riippuen. Ikonilauta ja värit eivät sisälly hintaan.

 

Ikonimaalausvärejä

 

Retriitti: teemana Raamattu, 7.–9.6.

 

Retriitti perustuu Raamatun lukemiseen ja tutkimiseen. Viikonvaihteen aikana osanottajat lukevat Raamatun tekstejä sekä yksin että yhdessä, minkä jälkeen niistä keskustellaan ryh­mässä etsien myös ratkaisuja vaikeatajuisiin kohtiin. Lopuksi retriitin ohjaajat kokoavat or­todoksisen perinteen kannalta lukukappaleen keskeisimmät näkökohdat yhteen. Retriitin ai­kana osallistutaan aktiivisesti myös jumalanpalveluksiin, joissa Raamatun lukeminen on keskeinen elementti. Retriitin ohjaajina toimivat pastori Mikko Ylinen, TT Hannu Pöyhönen ja TM Heikki Alex Saulamo. Täysihoitomaksu on 230–260 e majoituksesta riippuen.

 

Athosvuoren patikkapyhiinvaellus, 18.–24.6.

 

Kyseessä on pyhiinvaellus miehille Ortodoksisen kirkon hengelliseen keskukseen, jonne on vaikea päästä erityisesti näin pitkäksi aikaa. Pyhiinvaelluksella liikutaan pääosin jalkaisin ja osin laivalla. Matkalla vieraillaan yli 10 luostarissa, skiitassa ja muussa kilvoituspaikassa. Kohteina ovat tällä kertaa Athoksen länsirannikon ja keskialueen luostarit, joista monet ovat käyntikohteina melko harvinaisia ja siksi myös hyvin rauhallisia. Matkanjohtajana toimii Athoksen pyhiinvaelluksia jo pitkään järjestänyt TT Hannu Pöyhönen. Pyhiinvaellukselle otetaan vain 10 henkeä ja sen hinta on 1.500 e sisältäen kaikki matkasta aiheutuvat kulut virvokkeita ja matkamuistoja lukuun ottamatta. Huom! Päivämäärät voivat vielä hieman muuttua lentojen vuoksi.

 

Polku Athoksella, p. Gregorioksen luostari

 

 

Venäjän puhumisen alkeet, 22.–26.7.

 

Tavoitteena on oppia puhumaan ja ymmärtämään venäjää tavallisissa arkielämän tilanteissa. Harjoittelemme kielen ääntämistä, puhumista, lukemista ja ymmärtämistä. Opettelemme myös selviämään yksinkertaisista asioista, joihin matkailija joutuu, sekä tutustumme venäläiseen kulttuuriin ja tapoihin. Kurssi on jatkoa viime vuodelle, vaikka uudetkin voivat tulla mukaan. Ennen kurssille tuloa osallistujan olisi syytä tutustua ainakin venäjän kirjaimiin. Opettajana HuK Tarja Kiviniemi. Täysihoitomaksu on 390–430 e majoituksesta riippuen.

 

Tiedätkö mitä Ortodoksisuus on? 26.–28.7.

 

Ortodoksisuus on ilmiönä tullut tutuksi tämän päivän Suomessa monille toisuskoisille, mutta samanaikaisesti kuva siitä, mitä se syvimmiltään on ja opettaa, on usein hämärä jopa Ortodoksisen kirkon aktiiveille. Tämän viikonvaihteen aikana on tarkoitus kartoittaa Ortodoksisuuden ydintä ja pyrkiä löytämään siitä uusia raikkaita näkökulmia, jotka auttavat myös arjen kilvoittelussa. Lähde mukaan; hengelliseen elämään kannattaa panostaa! Kurssin täysihoitomaksu on 210–240 euroa majoitusvaihtoehdosta riippuen.

 

Ohjelmallinen talkootyöleiri 13.–19.8.

 

Leirillä tehdään talkootöitä ryhmässä, osallistutaan päivittäisiin jumalanpalveluksiin sekä keskustellaan hengellistä elämää koskevista aiheista. Osallistumismaksu täysihoidolla on 210 e.

 

Tulkoon Sinun valtakuntasi”, 30.8.–1.9.

 

Jumalan valtakunta on kaiken inhimillisen toiveen täyttymys ja koko maailmanhistorian päämäärä. Se on todellisuutta jo nyt mutta koittaa aikojen lopulla täydessä voimassaan. Tässä seminaarissa tarkastellaan Jumalan valtakunnan luonnetta Kirkon kokemuksen pohjalta, mutta samalla pyhien ihmisten opetusta Jumalan valtakunnan koittamista edeltävästä ajasta ja merkeistä, jotka antavat uskoville mahdollisuuden hengelliseen valvomiseen ja valmistautumiseen. Pääluennoitsijat tulevat Kreikasta ja varmistuvat hieman myöhemmin. Kyseessä on Athos-Säätiön vuoden päätapahtuma. Seminaarin täysihoitomaksu on 230–260 euroa majoitusvaihtoehdosta riippuen.

 

 

Pyhiinvaellus Kreikkaan, 4.–13.9.

 

Athos-Säätiön pyhiinvaellus Kreikkaan suuntautuu tänä vuonna maan keskiosiin, Olymposvuoren ympäristön luostareihin. Pyhiinvaelluksen kokonaishinta sisältää mm. lennot, majoituksen, retket, opastuksen sekä päivittäisistä aterioista aamiaisen ja lounaan. Matkanjohtajina toimivat Hannu ja Anna Pöyhönen. Huom! Päivämäärä ja matkan kesto voi vielä hieman muuttua lentojen vuoksi. Matkan hinta määräytyy vuorokausien määrän mukaan.

 

Maalattuja kukkia

 

Seinämaalauskurssi 16.–21.9.

 

Tämä kurssi toteutetaan ympäristössä, jossa seinämaalausta harjoitetaan käytännössä. Kurs­sille otetaan enintään 6 ihmistä. Jokainen saa oman teeman samasta aihepiiristä, niin että töistä muodostuu kokonaisuus. Kurssin päätteeksi työt liimataan ikonimaalaamon kappeliin. Opettajina toimivat seinämaalauksesta kokemusta omaavat ikonimaalarit Heljä-Marja Sur­cel ja Päivi Loikala. Kurssi on erinomainen mahdollisuus saada kosketus seinämaalauspe­rinteeseen mielekkäällä tavalla, jossa maalaus astuu kirkolliseen elämään! Kurssille osallis­tujan edellytetään harjoittaneen ikonimaalausta aktiivisesti useamman vuoden ajan. Täysi­hoitomaksu on 385–435 e majoituksesta riippuen.

 

Athosvuoren syksyn pyhiinvaellus, 24.9.–3.10.

 

Kyseessä on pyhiinvaellus miehille Ortodoksisen kirkon hengelliseen keskukseen, jonne on vaikea päästä erityisesti näin pitkäksi aikaa. Matkalla vieraillaan yli 10 luostarissa, skiitassa ja muussa kilvoituspaikassa pääasiassa laivoja ja vuokra-autoja käyttäen. Matkanjohtajana toimii Athoksen pyhiinvaelluksia jo pitkään järjestänyt TT Hannu Pöyhönen. Pyhiin­vaellukselle otetaan vain 10 ja sen hinta on 1.600 e sisältäen kaikki matkasta aiheutuvat ku­lut virvokkeita ja matkamuistoja lukuun ottamatta. Huom! Päivämäärät voivat vielä hieman muuttua lentojen vuoksi.

 

Retriitti: teemana vuorokauden jumalanpalvelukset, 25.–27.10.

 

Tämä retriitti pyrkii avaamaan silmämme Ortodoksisen kirkon jumalanpalveluselämän rik­kaudelle ja siihen kätkeytyville aarteille. Viikonvaihteen pääpaino on osallistumisessa juma­lanpalveluksiin, jotka toimitetaan täydellisinä ja niiden alkuperäisillä paikoilla. Monet pal­velukset sijoittuvat yöaikaan. Retriitti on harvinainen, jopa ainutlaatuinen mahdollisuus saa­da kokemus Ortodoksisen kirkon vuorokauden jumalanpalveluskierrosta aidoimmillaan. Retriitin ohjaajina toimivat pastori Mikko Ylinen, TT Hannu Pöyhönen ja TM Heikki Alex Saulamo. Täysihoitomaksu on 230–260 e majoituksesta riippuen.

 

Pyhän Maan pyhiinvaellus, 1.–9.11.

 

Athos-Säätiö tekee syyskauden lopussa pyhiinvaelluksen myös Pyhään Maahan. Pyhiinvaelluksella tutustutaan sekä Jeesuksen elämän pelastushistoriallisesti tärkeisiin paikkoihin että Pyhän Maan historiallisesti merkittäviin ortodoksisiin luostareihin. Matkan yhteistyökumppanina on Pyhää Maata laajasti tunteva Nikos Karellos ja matkanjohtajana Athos-Säätiön toiminnanjohtaja TT Hannu Pöyhönen. Matkan tarkka ajankohta, kesto ja hinta tarkentuvat myöhemmin.

 

 

 

 

 

 

Tiedustelut ja ilmoittautumiset mielellään sähköpostitse

osoitteeseen

 

 

tai myös puhelimitse numeroon + 358 (0)50 441 2036.