Ajan merkit - Vanhus Paisioksen avoin kirje kreikkalaisille

”Paholaisen rajuilman jälkeen Jumalan aurinko paistaa jälleen.”

 

Nykyajan maailmallisen hengen ”vapauteen”, jonka aikana ei enää kunnioiteta Kristuksen Kirkkoa, Jumalaa pelkääviä iäkkäitä ihmisiä, vanhempia eikä opettajia, kätkeytyy hengellinen orjuus, stressi ja anarkia. Ne johtavat maailman umpikujaan ja tuhoavat ihmisen niin sielulli­sesti kuin ruumiillisestikin.

 

Tietokoneiden ”palvelukorttien” täydellisen systeemin takana piilee koko maailman diktato­ria, Antikristuksen orjuus. ”Se pakottaa kaikki, pienet ja suuret, rikkaat ja köyhät, vapaat ja or­jat, ottamaan oikeaan käteensä tai otsaansa merkin. Kenelläkään ei ole lupa ostaa eikä myydä mitään, ellei hänellä ole tätä merkkiä, joka on pedon nimi tai sen nimen luku. Tässä vaaditaan viisautta. Se, jolla on ymmärrystä, laskekoon pedon nimen lukuarvon: se on erään ihmisen luku, ja se luku on kuusisataa kuusikymmentäkuusi.” (Ilm. 13:16–18)

 

Kesarean pyhä Andreas kirjoittaa näin: ”Antikristuksen saastaisesta nimestä. Aika ja kokemus paljastavat hengellisesti valppaille, mitä tuo luku täsmälleen tarkoittaa, samoin kuin kaiken muunkin, mitä hänestä on kirjoitettu. – – Jumalan armo ei tahtonut, että tuhoojan nimi olisi kirjoitettu pyhään Raamattuun. Aiheesta on kirjoitettu paljon – –.” (Andreas Kesarealainen: Selitys Ilmestyskirjaan, luku 38)

 

Merkillistä kylläkin, myös monet hengelliset ihmiset, sen lisäksi että tekevät omia tulkinto­jaan, pelkäävät tätä maallista rekisteröintisysteemiä. Heidän pitäisi kuitenkin ennen kaikkea olla hengellisesti huolissaan ja saattaa toisetkin kristityt terveellä tavalla huolestuneiksi ja vahvistaa heidän uskoaan, niin että he saisivat tuntea jumalallista lohdutusta.

 

Ihmettelen todellakin, eivätkö kaikki nämä tapaukset tee heitä mietteliäiksi. Miksi he eivät lainkaan kyseenalaista oman järkensä tulkintoja? Mitäpä jo he auttavatkin Antikristusta mer­kitsemään ihmiset? Tätä tarkoittaa ”– – johtaakseen, jos mahdollista, valitutkin harhaan”. (Mark. 13:22) Ne, jotka tulkitsevat näitä asioita oman järkensä mukaan, eksyvät. Ja merkkien ollessa hyvin selviä on Brysselin ”Peto” 666 tunnuslukunaan jo melkein niellyt kaikki valtiot tietokoneeseensa. Pankkikortti, henkilötodistus, merkitsemisen valmistelu, mitä ne osoittavat? Valitettavasti kuuntelemme radiota näköjään vain säätiedotuksen tähden! Mitä Kristus tulee sanomaan meille? ”Ulkokullatut! Taivasta te kyllä osaatte lukea, mutta ette aikojen merkkejä.” (Matt. 16:3)

 

Kun pankkikortti, henkilötodistus ja rekisteröintisysteemi ovat tulleet käyttöön, jää puuttu­maan enää leimaaminen. Jotta ihmiset saataisiin suostumaan siihen, televisiossa aletaan jatku­vasti kertoa, kuinka joku on varastanut toisen ihmisen pankkikortin ja nostanut sillä rahat pan­kista. Samalla mainostetaan ”täydellistä systeemiä” eli käteen tai otsaan lasersäteillä pantavaa näkymätöntä merkkiä, johon sisältyy Antikristuksen nimi 666.

 

Valitettavasti taaskin jotkut ”tietäväiset” käärivät hengelliset lapsensa kapaloihin kuin pikku­vauvat, etteivät nämä vain huolestuisi, puhelemalla tyyliin: ”Ei se haittaa, ei se ole mitään. Riittää kun uskotte sisimmässänne!” Näemme, kuinka apostoli Pietari kielsi Kristuksen ulko­naisesti – ja se oli todella kieltämistä. Nämä puolestaan kieltävät Kristuksen pyhän merkin ”Pyhän Hengen lahjan sinetin”, joka on annettu heille pyhän kasteen ja voitelun sakramenttien yhteydessä, ottamalla vastaan Antikristuksen sinetin. Ja sitten he vielä sanovat, että heillä on Kristus sisimmässään!

 

Samaa logiikkaa sovelsivat valitettavasti jotkut ”tietäväiset” myös marttyyrikaudella yrittäes­sään saada marttyyrikilvoitukseen valmistautuvien mielen muuttumaan. Pyhä Basileios kertoo tästä puheessaan marttyyri Gordioksesta: ”– – monet pyrkivät järjettömästi taivuttamaan mart­tyyrin kieltämään Kristuksen muka vain sanoin ja säilyttämään uskon sielussaan ja sisimmäs­sään, koska Jumala ei heidän mukaansa kiinnitä huomiota sanoihin vaan sisäiseen asennoitu­miseen. Marttyyri Gordios pysyi kuitenkin taipumattomana ja vastasi: ”Kristuksen luoma kieli ei voi puhua Luojaansa vastaan. Älkää eksykö, Jumalaa ei voi pitää pilkkana. Hän tuomitsee meidät sen mukaan, mitä suumme puhuu. Sanojen perusteella Hän julistaa meidät vanhurs­kaiksi ja sanojen perusteella antaa tuomion.”

 

Myös keisari Decius antoi asetuksen, jossa hän määräsi, että jokaisen oli palveltava epäjuma­lia. Ne kristityt, jotka suostuivat tähän ja uhrasivat epäjumalille, saivat siitä todistuksen ja pe­lastuivat marttyyrikuolemasta. Mutta eivät vain nämä olleet Kristuksen kieltäjiä vaan myös ne, jotka lahjoivat tutkimusta toimittavat ja saivat todistuksen osallistumatta itse uhritoimituk­seen, ns. ”libelloksen haltijat”. Myös heitä Kirkko piti luopioina ja langenneina.

 

Meillä on paljon esimerkkejä, esimerkiksi pyhän Teodoroksen ihme, jonka muistoa vietämme joka vuosi suuren paaston ensimmäisenä lauantaina: ”Julianus Luopio, joka tiesi, että kristityt puhdistautuvat paastoten erityisesti suuren paaston ensimmäisellä viikolla – siksi sitä kutsu­taankin 'puhtaaksi viikoksi' –, tahtoi nimenomaan silloin saastuttaa heidät. Siksi hän antoi sa­laa määräyksen, että torilla piti myydä juuri noina päivinä epäjumalille uhrattujen eläinten ve­rellä vihmomalla saastutettuja ruokatarpeita. Mutta Jumalan viittauksesta marttyyri Teodoros ilmestyi unessa silloiselle Konstantinopolin arkkipiispalle Eudoksiokselle ja ilmaisi hänelle tämän. Marttyyri käski arkkipiispaa kutsumaan uskovat kokoon heti maanantaiaamuna ja estä­mään heitä käyttämästä torilla myytäviä ruokatarvikkeita. Välttämättömän ravinnontarpeensa he voisivat tyydyttää kollyballa (keitettyä vehnää). Näin Luopion tarkoitus ei päässyt toteutu­maan ja hurskas kansa säilyi saastumattomana...”

 

Epäjumalille uhratusta ravinnosta pidättyminen on apostolien antama säädös. ”Apostolit ja vanhimmat kokoontuivat – –. Meidän on – – kehotettava heitä karttamaan sellaista, minkä epäjumalanpalvelus on saastuttanut, sekä haureutta, verta ja lihaa, josta veri ei ole laskettu.” (Ap.t. 15:6,20)

 

Kaikesta huolimatta joutuu tänäänkin valitettavasti kuulemaan monenlaisia mielettömyyksiä joidenkin nykyisten ”tietäväisten” suusta. Joku sanoo: ”Minä otan henkilötodistuksen, jossa on 666, ja lisään siihen ristin.” Toinen sanoo: ”Minä suostun ottamaan otsaani merkin, jossa on 666, ja sitten panen sen viereen ristin.” Ja on vielä muitakin mielettömyyksiä. He kuvittele­vat tällä tavoin tekevänsä tyhjäksi ja voivansa siunata Antikristuksen merkin, mutta tämä on kaikki eksytystä.

 

Pyhittyä voi vain sellainen, mikä ottaa vastaan pyhityksen. Esimerkiksi vesi ottaa vastaan py­hityksen, ja niin siitä tulee siunattua vettä. Virtsaa ei voi pyhittää. Kivi voi ihmeessä muuttua leiväksi, mutta uloste ei voi ottaa vastaan pyhitystä. Vastaavasti ei paholainenkaan, Antikris­tus, kun se on merkkinsä kautta henkilötodistuksessamme tai otsassamme tai kädessämme, ei tule siunatuksi ja pyhitetyksi, jos panemme viereen ristin.

 

Pyhän Ristin, meidän pyhän symbolimme, voima ja Kristuksen jumalallinen armo ovat kans­samme vain silloin, kun meillä on kasteen pyhä sinetti eikä mitään muuta. Kasteessa kielläm­me saatanan ja liitymme Kristukseen, ja sen yhteydessä toimitetussa voitelussa otamme vas­taan pyhän sinetin: ”Pyhän Hengen lahjan sinetti.”

 

Kristus valistakoon meidät. Amen.

Athosvuorella Kutlumusioksen luostarille kuuluvassa Panagudan keljassa ensimmäisen paas­toviikon lauantaina 1987

 

Sieluntuskalla ja rakkaudella Kristuksessa

Munkki Paisios

 

 

 

 

 

 

Kääntäjä: nunna Kristoduli

Lainaus kääntäjän luvalla pappismunkki Kristodulos Angeloglun kirjasta

”Pyhän Vuoren vanhus Paisios”, johon kirje sisältyy.