Lehdistötiedote 14.05.2013

vapaaseen käyttöön
 

 

 

Athos-säätiön asettuminen Hämeenlinnaan varmistumassa

 

Viime syksynä Suomeen perustetun Kaikkien Athosvuoren Pyhien Perintösäätiön asettuminen Hämeenlinnaan on hiljalleen varmistumassa. Hämeenlinnan kaupunginhallitus hyväksyi 18.3. säätiön ostotarjouksen Lammilla Ronnin kylässä sijaitsevasta kiinteistöstä ja 6.5. vahvisti sää­tiön kanssa laaditun kauppakirjan ja vuokrasopimuksen. Kaupunginhallituksen päätös saa lainvoiman päätöksen esille panoa seuraavan kahden viikon valitusajan umpeuduttua.

Solmittava kauppa koskee isoa kiinteistöä, joka on aiemmin toiminut kehitysvammaisten kun­toutuskeskuksena. Athos-säätiö ostaa Hämeenlinnan kaupungilta 34 hehtaarin tontin ja Pääjär­ven kiinteistöpalvelut Oy:ltä sillä olevat rakennukset. Lisäksi säätiö vuokraa Hämeenlinnan kaupungilta tonttia ympäröivän 34 hehtaarin metsäalueen.

Kaikkien Athosvuoren Pyhien Perintösäätiö muuttaa Lammille heti kauppakirjan allekirjoitta­misen jälkeen, todennäköisesti kesäkuun alkupäivinä. Säätiön vuokratiloihin muuttaa samassa yhteydessä ortodoksinen kirjakauppa Filokalia, joka lopettaa toimintansa Joensuussa. Säätiön toiminta käynnistyy Lammilla jo tänä kesänä.

Toimintakeskuksellaan säätiö pyrkii tekemään tunnetuksi Athosvuoren kilvoittelijoita ja us­konperintöä järjestämällä seminaareja, kursseja, kokoontumisia ja näyttelyitä. Näihin tapahtu­miin on tarkoitus kutsua Athosvuoren munkkeja ja muita kirkollisia henkilöitä, jotka ovat itse kilvoitelleet Athoksella tai eläneet läheisesti sen vaikutuspiirissä. Lisäksi säätiö aikoo järjestää pyhiinvaellusmatkoja Athokselle ja muihin ortodoksisiin luostarikeskuksiin. Toimintakeskuk­sen alueelle on tarkoitus perustaa aikanaan myös Athosvuoren hengellisessä ohjauksessa elä­vät luostarit miehille ja naisille.

Ensimmäinen näyttely toimintakeskuksessa avataan jo juhannukseksi. Se koostuu kuuluisan kreikkalaisen ikonografi Konstantinos Ksenopouloksen 20 ikonista ja 30 maalauksesta, jotka kuvaavat Athoksen tämän ajan kilvoittelijoita lähinnä heidän arkisissa askareissaan. Näyttely jatkuu vuoden loppuun asti ja sen teokset ovat myös myynnissä. Alkusyksyllä pidetään toi­mintakeskuksen viralliset käyttöönottojuhlallisuudet kaikille avoimen avajaisseminaarin muo­dossa.

Toimintakeskuksen paikan valinnassa Athos-säätiö päätyi Lammin Ronniin ennen kaikkea alueen rauhallisuuden ja luonnonkauneuden takia. Kiinteistö sijaitsee 6 kilometrin päässä Hä­meenlinnaan kuuluvan Lammin keskustasta puhdasvetisen Pääjärven rannalla, joka on Suo­men neljänneksi syvin järvi. Vaikka alue lähiympäristöönsä nähden on syrjäinen, se on silti melko lähellä monia maamme suuria kaupunkeja, kuten Helsinkiä, Turkua, Tamperetta, Lah­tea ja Hämeenlinnaa. Etuna on myös alueen suuri koko, joka luo hyvät puitteet säätiön tule­vaisuuden hankkeiden toteutumiselle.

Toimintakeskuksen sijainnista ja Athos-säätiön toiminnasta löytyy tarkempaa tietoa säätiön internetsivuilta (www.athossaatio.fi).

Kaikkien Athosvuoren Pyhien Perintösäätiön hallitus