Athosvuorelaisia pyhiä ja vanhuksia

 

 

 

 

Pyhä patriarkka Nifon II (+1512)

 

Konstantinopolin Ekumeeninen patriarkka, Pyhän Vuoren kasvatti

 

 

 

Pyhä Siluan Athosvuorelainen (1866-1938)

 

Hengellisen elämän perusteet pyhän Siluan Athoslaisen opetuksen valossa

Pyhän Siluan Pyhän Hengen teologi

 

 

Pyhä Paisios Athosvuorelainen (1924-1994)

 

Vanhus Paisios Athosvuorelaisen elämä

Munkkilaisuus vanhus Paisios Athosvuorelaisen mukaan

Vanhus Paisioksen luostarielämän ihanteita

Vanhus Paisioksen kirje äidilleen munkiksi vihkimisen jälkeen

Vanhus Paisios Pyhän Vuoren isien kokemuksessa

Vanhus Paisioksen opetuksia kärsimyksestä, sairaudesta ja kuolemasta

Ensimmäinen kohtaamiseni vanhus Paisioksen kanssa

Isä Paisios - Athoksen erakko

Ajan merkit - vanhus Paisioksen avoin kirje kreikkalaisille

Pyhä Paisios: Toisten tuomitsemisesta

Pyhä Paisios: Herran esivanhempien himottomuus

Pyhä Paisios: Paratiisi ja helvetti

Pyhä Paisios: Pyhästä Iisak Syyrialaisesta

Pyhä Paisios: Nämä pienet ristit

Pyhä Paisios: Kiittämättömyydestä

Pyhittäjä Paisios: Sisäinen ja ulkoinen

Pyhittäjä Paisios ja elefantin hammas

Pyhittäjä Paisios: Lastenkasvatuksen koko paketti

Pyhittäjä Paisios: Nousisin tiilikatolle...

Vanhus Paisioksen itselleen laatima hautakirjoitus

 

 

Pyhä Porfyrios Kausokalivialainen (1906-1991)

 

Karismaattinen hengenkantaja vanhus Porfyrios

Pyhän Vuoren rauhasta Ateenan "erämaahan": Isä Porfyrioksen elämä

Isä Porfyrioksen kautta tapahtuneita ihmeitä

Katsaus isä Porfyrios Bairaktareksen elämään ja persoonaan

"Rakkauden haavoittama." Vanhus Porfyrioksen opetuksia Jumalan ja lähimmäisen rakastamisesta

Vanhus Porfyrioksen opetuksia synnistä ja sen voittamisesta

Ortodoksisen kirkon näkökulmia ahdistukseen ja masennukseen

Teksti, jota isä Porfyrios rakasti

"Kristus on veljemme": Ote vanhus Porfyrioksen nauhoitetusta keskustelusta hengellisten lastensa kanssa

Hengellinen elämä pyhän Porfyrios Kausokalivialaisen mukaan

Vanhus Porfyrioksen hengellinen testamentti

 

 

Vanhus Sofroni Saharov (1896-1993)

 

Arkkimandriitta Sofronin elämästä

Askeesi ja munkkilaisuus arkkimandriitta Sofronin opetuksessa

Rukous päivän koittaessa

Arkkimandriitta Sofronin persoonasta ja merkityksestä

 

 

Vanhus Joosef Hesykasti (1898-1959) ja hänen veljestönsä

 

Vanhus Efraim Katunakialainen, Joosef Hesykastin oppilas

Viime ajan suuria athoslaisia hahmoja: Vanhus Joosef Hesykastin veljestö

Vanhus Joosef Hesykasti: Rakas sisareni... (video)

Etkö kestä kaikkea Minun rakkauteni tähden?

Vanhus Arsenios Luolassa-asujan rukous

 

 

Isä Igumeni Jeremias Pyhän Panteleimonin luostarista (1915-2016)

 

Pyhän Panteleimonin "kuolematon" Igumeni, skeema-arkkimandriitta Jeremias

 

 

Vanhus Efraim Filotheoslainen ("Amerikan Efraim") (s. 1927)

 

Arkkimandriitta Efraim Filotheoslaisen opetuksia Jeesuksen rukouksesta

"Sydän vuotaa verta ja siihen koskee"

Video: Hengellisestä sodankäynnistä

Oman poikansa kuuliaisuussisar - arkkimandriitta Efraim Filotheoslaisen äiti, gerontissa Theofano

 

 

Vanhus Emilianos, Simonopetran Igumeni (s. 1934)

Simonopetran luostarin Igumeni v. 1974-2000

 

Vanhuksen ja kuuliaisuusveljen välinen suhde (osa 1)

Vanhuksen ja kuuliaisuusveljen välinen suhde (osa 2)

Vanhuksen ja kuuliaisuusveljen välinen suhde (osa 3)

Katkelmia munkkeuden pysyvyydestä

 

 

Vanhus Efraim, pyhän Andreaan skiitan johtaja (s. 1956)

 

Haastattelu Ortodoksiviestissä: "Arkkimandriitta kehottaa mielen rukoukseen ja vilpittömyyteen"

Haastattelu Apostoli-lehdessä: "Pyhän Andreaan skiitan johtajan vanhus Efraimin haastattelu Athoksella hänen virkaanasettamisensa jälkeen"

Haastattelu Aamun Koitossa: "Valo loistaa Athosvuorelta"

Kysymys: "Voisitteko kertoa meille jotain luomattomasta valosta?"

Pyhästä Demetrios (Dimitrios) Mirhanvuodattajasta

Βίντεο (videoita kreikaksi)

 

 

Vanhus Nikon, Uudelta Skiitalta

 

Video: "Elämä elämän jälkeen" (Säätiön blogissa)

Video: "Toiset" (Säätiön blogissa)

Mitä on luostarielämä?

Kysymyksiä isä Nikonille

Jumalanäiti Ortodoksisen Kirkon opetuksessa

 

 

 

 

Yleistä athoslaisista ohjaajavanhuksista

 

Athoksen ohjaajavanhusten merkityksestä

Athoslaiset Euroopan valistajat

Aikamme ohjaajavanhusten opetuksia perheestä ja kasvatuksesta (linkki Ortodoksi.net-sivustolle)

 

 

 

Uutisosasto ohjaajavanhuksista

 

 

Vanhus Paisios Athosvuorelainen kanonisoitu 13.1.2015

Kappeli Kreikassa vanhus Paisiokselle

Seminaari vanhus Paisioksesta 4.-6.7.2014

Iankaikkinen muisto: Vanhus Georgios Kapsanis 8.6.2014

Vanhus Porfyrios Kausokalivialainen kanonisoitu 1.12.2013